Razlika med absorpcijo in transmisijo

Aborbanca intranmiijo ta dve orodni, vendar različni količini, uporabljeni v pektrometriji. The glavna razlika med aborbanco in preputnotjo aborbanca meri, koliko vpadne vetlobe e aborbira, ko potuje

Razlika med absorpcijo in transmisijo

Vsebina:

Glavna razlika - absorbcija proti prepustnosti

Absorbanca intransmisijo sta dve sorodni, vendar različni količini, uporabljeni v spektrometriji. The glavna razlika med absorbanco in prepustnostjo absorbanca meri, koliko vpadne svetlobe se absorbira, ko potuje v materialu medtem prenašanja meri, koliko svetlobe se prenaša. Zaradi načina, na katerega so definirani, sta dve komplementarni količini: to pomeni, da dodajanje prepustnosti k absorpciji neposredno ne daje celotne vpadne svetlobe.

Ko svetloba prehaja skozi material, ga absorbirajo molekule v materialu. Zaradi tega se intenzivnost svetlobe eksponentno zmanjšuje z razdaljo, ko svetloba prehaja skozi material. Prehodnost skozi raztopino vzorca se zlahka izmeri z merjenjem intenzivnosti incidentne in oddane svetlobe. Z uporabo vrednosti za prepustnost je nato mogoče izračunati absorbanco vzorca.

Kaj je prehodnost?

Prenos (