Razlika med pospeškom in zaviranjem

Popeševanje in upočanitev ta med najbolj onovnimi pojmi v mehaniki. Theglavna razlika med popeševanjem in upočanitvijopopešek e nanaša na hitrot premembe hitroti medtemupočanitev e nanaša na vrednot

Razlika med pospeškom in zaviranjem

Vsebina:

Glavna razlika - pospešek proti zaviranju

Pospeševanje in upočasnitev sta med najbolj osnovnimi pojmi v mehaniki. Theglavna razlika med pospeševanjem in upočasnitvijopospešek se nanaša na hitrost spremembe hitrosti medtemupočasnitev se nanaša na vrednost pospeška, ki jenegativno.

Kaj je pospešek

V fiziki, ko telo spremeni svoj položaj, količinsko opredelimo spremembo položaja v smislu imenovane količine premik. Premestitev je vektorska količina. Njegova velikost je razdalja med začetnim položajem telesa in končnim položajem. Smer vektorja za premik je v smeri, ki kaže od začetnega položaja do končnega položaja. Hitrost spremembe premika daje predmetuhitrost. Če je premik podan z