Razlika med kislino in bazo - Razlika Med

Razlika med kislino in bazo

Glavna razlika - Acid vs Base

Kislina in baza sta dva zelo pogosta pojma v kemiji in se uporabljata za razlikovanje med dvema velikima sklopoma spojin, odvisno od njihovega kemijskega obnašanja. Na splošno lahko kemijske spojine razvrstimo v tri glavne vrste, ki temeljijo na raztapljanju; in sicer kisline, baze in soli. Kisline so kemijske spojine, ki delujejo kot darovalci protonov in jih je mogoče zlahka prepoznati zaradi posedovanja H+ ion. Osnove so kemijske spojine, ki delujejo kot akceptorji protonov in jih je v večini primerov lahko prepoznati (anorganske baze) zaradi posedovanja OH ion. The glavna razlika med kislino in bazo je to kisline delujejo kot darovalci protonov ker kot akceptorji protonov. Po reakciji kislin in baz v raztopinah, H+ ionov nevtraliziramo z OH tvorijo molekule vode skupaj. Njihovi ionski kolegi se združijo in tvorijo soli.

Kaj je kislina

Glede na kemijske teorije lahko kislino opredelimo na več načinov. Glede na Opredelitev Arrenijakislina je snov, ki poveča koncentracijo H+ raztopimo v vodi. Glede na Opredelitev Brønsted-Lowrykislina je snov, ki lahko deluje kot darovalec protonov. Zato je lažja in hitrejša spojina deprotonirana, močnejša je njegova kislost. Glede na Lewisova definicija kislin, so snovi, ki lahko sprejmejo par elektronov. V tem primeru lahko vse kovinske katione in katera koli molekula s pomanjkanjem elektronov deluje kot kislina. Bolj ko je kislina lahko sprejela par elektronov, višja je njegova Lewisova kislost.

Na splošno se kisline nahajajo pri pH vrednosti pod 7. Močne kisline imajo nižje vrednosti pH. Kisline reagirajo z bazami, da tvorijo soli. Modri ​​lakmusov papir lahko spremenijo v rdečo. Imajo tudi kisel okus. (Vendar ni priporočljivo okusiti močnih kislin). Nekateri pogosti primeri kislin so; Klorovodikova kislina (HCl), žveplova kislina (H2SO4), Ocetna kislina (CH3COOH) itd.


Žveplova kislina na kosu brisače

Kaj je baza

Podlage je mogoče definirati tudi z različnih vidikov z uporabo zgornjih definicij. Zato je Arreniusova baza je snov, ki poveča koncentracijo OH raztopimo v vodi. A Baza Brønsted-Lowry je snov, ki lahko deluje kot akceptor protonov. Zato, ko je spojina bolj pripravljena sprejeti protone, višja je njena osnovna Brønsted-Lowryja. Glede na Lewisova definicija, baze so snovi, ki lahko sprejmejo par elektronov. In lažje za bazo, da sprejme par elektronov, močnejša je njegova Lewisova osnovnost.

Na splošno se baze nahajajo pri pH višji od 7. Močne baze imajo visoke pH vrednosti. Reagirajo s kislinami, da tvorijo soli. Rdeči lakmusov papir lahko spremeni v modro. Prav tako imajo rahlo milnico. (Vendar ni priporočljivo okusiti močnih baz). Nekateri skupni primeri baz so; Natrijev hidroksid (NaOH), kalcijev hidroksid (Ca (OH))2), NH3, itd.


Vzorec peletov natrijevega hidroksida

Razlika med kislino in bazo

Opredelitev

Kisline so darovalci protonov / sprejemniki elektronskih parov /, ki so sposobni povečati H+ koncentracije ionov v vodni raztopini.

Osnove so akceptorji protonov / darovalci elektronskih parov /, ki lahko povečajo OH koncentracije ionov v vodni raztopini.

pH vrednost

Kisline imajo vrednost pH <7.

Osnove imajo vrednost pH> 7.

Spremembe barv v lakmus papirju

Kisline modri lakmusov papir pretvorite v rdečo.

Osnove pretvorite rdeči lakmusov papir v modro.

Oblikovanje soli

Kisline reagirajo z bazami, da tvorijo soli v vodnem mediju.

Osnove reagirajo s kislinami, da tvorijo soli v vodnem mediju.

Okus

Kisline okus kislega.

Osnove okusno milnico.


Vljudnost slike:

»Žveplova kislina na kosu brisače«, ki jo je napisal Toxic Walker - lastno delo.