Razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom - Razlika Med

Razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom

Glavna razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom je, da naslovno vodilo pomaga prenesti naslove pomnilnika, medtem ko vodilo podatkov pomaga pošiljati in prejemati podatke. To pomeni, da je naslovna vodilo uporabljena za določanje fizičnega naslova v pomnilniku, medtem ko je podatkovna enota uporabljena za prenos podatkov med komponentami v obeh smereh. Zato je naslovno vodilo enosmerno, medtem ko je podatkovna enota dvosmerna.

V računalniškem sistemu so tri glavne komponente. To so centralna procesna enota (CPU), pomnilnik in vhod, izhodne naprave. CPU je glavna enota, ki obdeluje podatke. Pomnilnik vsebuje podatke, ki so potrebni za obdelavo. Vhodne in izhodne naprave omogočajo uporabnikom, da komunicirajo z računalnikom. Mehanizem za komuniciranje vsake od komponent je arhitektura vodila. To je elektronski komunikacijski sistem, ki prenaša informacije preko elektronskih poti, ki se imenujejo vezja. Sistemsko vodilo je razdeljeno na tri vrste, imenovane naslovna vodila, podatkovna vodila in krmilna vodila.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je naslovna vodila
- Definicija, funkcionalnost, uporaba
2. Kaj je podatkovna vodila
- Definicija, funkcionalnost, uporaba
3. Razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom
     - Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Address Bus, podatkovni vodnik, računalniška arhitektura, operacijski sistem


Kaj je naslovno vodilo

Naslovno vodilo pomaga identificirati določeno lokacijo v pomnilniku. Predpostavimo, da mora CPU brati podatke iz pomnilnika. Nato naslovno vodilo pomaga identificirati to določeno lokacijo. Poleg tega ima vsaka IO naprava enolični ID in je naslov te komponente. Adresno vodilo pomaga prenesti naslove podatkov pomnilnika in IO.


Širina naslovnega vodila določa količino pomnilnika, ki ga sistem lahko obravnava. Ko so naslovne vrstice, lahko neposredno naslovijo 2n pomnilniških lokacijah. Na primer, mikroprocesor 8085 ima naslovno vodilo 16 bitov. Zato ima dostop do 2 16 = 65536 različnih pomnilniških mest.

Kaj je Data Bus

Podatkovna vodila omogočajo prenos podatkov med različnimi komponentami. Vključuje povezane komponente strojne opreme, kot so žice in optična vlakna. Podatkovni vodnik je sestavljen iz 8, 32,64, itd. Ločenih vrstic. Število vrstic se nanaša na širino podatkovnega vodila. Ta širina vodila pomaga določiti hitrost prenosa podatkov. Zato širina podatkovnega vodila določa zmogljivost sistema, vendar je povečanje števila vrstic drago.

Drugo vodilo poleg naslovnega vodila in podatkovnega vodila je nadzorna vodilo. To je dvosmerno in prenaša kontrolne signale iz ene komponente v drugo.

Razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom

Opredelitev

Naslovno vodilo je računalniško vodilo, ki se uporablja za podajanje fizičnega naslova v pomnilniku. Podatkovni vodnik je računalniško vodilo, ki se uporablja za prenos podatkov med komponentami.

Smer

Naslovno vodilo je enosmerno, medtem ko je podatkovna enota dvosmerna.

Uporaba

Naslovno vodilo omogoča prenos naslovov pomnilnika podatkov in IO. Podatkovna vodila omogočajo pošiljanje in prejemanje podatkov. To je glavna razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom.

Širina vodila

Širina naslovnega vodila določa količino pomnilnika, ki ga sistem lahko obravnava. Širina podatkovnega vodila določa hitrost prenosa podatkov.

Zaključek

Vodilo je komunikacijska pot, ki povezuje dve ali več naprav. Sistemsko vodilo je razdeljeno na naslovno vodilo, podatkovno vodilo in krmilno vodilo. Razlika med naslovnim vodilom in podatkovnim vodilom je, da naslovno vodilo pomaga prenesti naslove pomnilnika, medtem ko vodilo za podatke pomaga pošiljati in sprejemati podatke. Kontrolni vodnik pomaga pošiljati kontrolne signale med napravami.

Sklic:

1. Arhitektura avtobusov v računalniški organizaciji, izobraževanje 4u, 23. februar 2018,