Razlika med agnostikom in ateistom

Veliko ljudi zlorabi oba izraza agnotik in ateit. Čeprav ta oba izraza povezana z vero v Boga, je razlika med njimi. The glavna razlika med agnotikom in ateitom je to a ateit je oeba, ki ne verjame v

Razlika med agnostikom in ateistom

Vsebina:

Glavna razlika - agnostik in ateist

Veliko ljudi zlorabi oba izraza agnostik in ateist. Čeprav sta oba izraza povezana z vero v Boga, je razlika med njimi. The glavna razlika med agnostikom in ateistom je to a ateist je oseba, ki ne verjame v boga, medtem ko je agnostik oseba, ki ni prepričana, ali bog obstaja ali ne. Agnostik ni niti nevrednik niti vernik boga, medtem ko je ateist nevsreven.


Kdo je ateist

Ateisti so ljudje, ki ne verjamejo v obstoj boga. Večina glavnih religij na svetu (npr. Krščanstvo, islam in hinduizem) temelji na bogu. Sledilci teh religij verjamejo v obstoj boga. Tako mnogi ateisti ne sledijo tem religijam. Verski ljudje, tj. Tisti, ki sledijo religiji in verjamejo v obstoj boga, se imenujejo teisti.

Neverovanje v boga lahko izhaja iz inherentne nezmožnosti, da verjamejo v neverna verska učenja; ateizem lahko tudi namerna izbira. Ateiste lahko razvrstimo v dve vrsti: močni ateisti in šibki ateisti. Močni ateisti zanikajo obstoj katerega koli boga, medtem ko šibki ateist preprosto nima vere v boga.


Agnostik - pomen in uporaba

Agnostik je oseba, ki verjame, da ne moremo vedeti, ali bog obstaja ali ne. Agonisti torej niso niti verniki niti nevljudi boga. Agonisti verjamejo, da ni mogoče vedeti o obstoju boga, ker niso našli nobenih dokazov ali dokazov, ki bi podpirali obstoj boga. Ker niso pripravljeni sprejeti teorij božanskosti in božanske moči brez dokazov, jih lahko opišemo kot racionalne ali svobodne mislece.

Obstajajo dve vrsti agnostikov: teistična agnostika in ateistična agnostika. Teistična agnostika so ljudje, ki verjamejo v boga, vendar misli, da obstoj boga ni mogoče poznati. Ateistični agnostiki so ljudje, ki ne verjamejo v boga in mislijo, da obstoj boga ni mogoče poznati.

Gnostik je nasprotje agnostiku. Gnostiki verjamejo, da je obstoj boga mogoče poznati in dokazati. Gnostike lahko razvrstimo v dve različni kategoriji: teistično gnostično in ateistično gnostiko.


Razlika med agnostikom in ateistom

Obstoj Boga

Agnostik ne verjame, da je obstoj boga mogoče poznati ali dokazati.

Ateist ne verjame v obstoj boga.

Vernik

Agnostik ni niti vernik niti nebeški vernik.

Ateist je nevernik.

Antonimi

Agnostik je nasprotje gnostičnega.

Ateist je nasprotje Teista.

Vljudnost slike:

"Ne Bog" Z TeVe - Lastno delo (Public Domain) preko