Razlika med aldozo in ketozo

V kemiji "-oz" na koncu kemičnega izraza na plošno označuje ladkorno pojino. Tako aldoze in ketoze o kupine kemičnih pojin, ki o ladkorji; zelo natančni o ‘monoaharidi“. ladkorje je mogoče

Razlika med aldozo in ketozo

Vsebina:

Glavna razlika - Aldose vs Ketose

V kemiji "-oz" na koncu kemičnega izraza na splošno označuje sladkorno spojino. Tako aldoze in ketoze so skupine kemičnih spojin, ki so sladkorji; zelo natančni so ‘monosaharidi“. Sladkorje je mogoče izdelati iz posameznih enot ali več enot. Sladkorji, narejeni iz enotnih ponavljajočih se enot, se imenujejo monosaharidi in tudi če so narejeni iz dveh podenot, so znani kot "disaharidi". Zato, aldoze so monosaharidi, ki vsebujejo aldehidne skupine na koncu ogljikove verige ker Ketoze so monosaharidi, ki vsebujejo ketonske skupine v ogljikovi verigi. To je glavna razlika med aldozo in ketozo. Na splošno se lahko aldoze in ketoze imenujejo monosaharidi.

Kaj je Aldose

To je vrsta monosaharida vsebuje aldehidno skupino na ogljikovem ogrodju. Na splošno obstaja ena aldehidna skupina na vsako monosaharidno molekulo. Aldehidna skupina je reaktivna kemijska skupina, označena kot (-CH = O). Najenostavnejša oblika aldoze bi bila molekula sladkorja z dvema ogljikovima atomoma, ena z aldehidno skupino. The kemijska formula aldoze je napisano kot Cn(H2O)n.

Aldosi običajno vsebujejo asimetrične ogljikove centre (kjer so v obravnavanem centru ogljika povezane štiri različne vrste sistemov). Zato velja, da ima aldoza, ki ima vsaj tri atome ogljika, eno stereogeno središče, ki kaže optično aktivnost. Poleg tega je mogoče aldoze razdeliti v dve skupini; D-aldoza in L-aldozaglede na naravo njihove kiralne aktivnosti. Ko je struktura aldoze narisana v odprti obliki, se je imenovala njena „Fischerjeva projekcija“. Pri označevanju aldoze bodisi kot D ali L pogledamo kiralnost drugega najbolj oddaljenega ogljikovega atoma s položaja aldehidne skupine. Če je alkoholna skupina (-OH) na desni strani Fischerjeve projekcije, jo kategoriziramo kot D-aldozo, skupina alkohola pa na levi strani Fischerjeve projekcije je kategorizirana kot L-aldoza. Na splošno so biološki receptorji bolj občutljivi na D-aldoze nad L-aldozami. Aldoze se lahko razlikujejo od ketoz Seliwanoffov test. Aldosi se počasi odzivajo, da dobijo svetlo rožnato barvo. Glukoza, galaktoza in riboza so nekatere splošno znane aldoze.


Kaj je ketoza

Ketoza je vrsta monosaharida, kjer je ogljikov skelet vsebuje ketonsko skupino. Na splošno bi na eno molekulo sladkorja obstajala ena ketonska skupina. Ketonska skupina je reaktivna kemijska skupina, označena kot (-C = O). Najpreprostejša oblika ketoze je molekula sladkorja, ki jo sestavljajo trije atomi ogljika, sredina s ketonsko skupino. Tako kot aldoze imajo ketoze tudi veliko stereogenih središč znotraj ogljikove verige.

Ketoze pogosto navajamo tudi v Fischerjevi projekciji. Ketoze je mogoče ločiti od aldoz s Seliwanoffovim testom. Tukaj ketoza reagira z resorcinolom, da dobi globoko češnjevo rdečo barvo. Fruktoza, ribuloza in eritruloza so nekaj splošno znane ketoze.


Razlika med aldozo in ketozo

Opredelitev

Aldose so monosaharidi, ki vsebujejo aldehidno skupino na molekulo.

Ketoze so monosaharidi, ki vsebujejo ketonsko skupino na molekulo.

Izomerizacija

Aldose ponavadi izomerizirajo v ketoze.

Ketoze lahko izomeriziramo v aldoze, če je karbonilna skupina na koncu verige. Znani so tudi kot „reducirajoči sladkorji“.

Seliwanoffov test

Aldose reagirajo počasi in proizvajajo svetlo roza barvo.

Ketoze reagirajo s resorcinolom, da dobijo globoko češnjevo rdečo barvo.


Vljudnost slike:

“Aldose” Roba Hoofta - Lastno delo (Originalno besedilo: Lastno delo Rob Hoofta). (Javna domena) prek