Razlika med alegorijo in metaforo

The glavna razlika med alegorijo in metaforo je to alegorija je literatura, kjer liki, like in / ali dogodki delujejo kot imboli ker metafora je literarna naprava, ki primerja dve nepovezani tvari. A

Razlika med alegorijo in metaforo

Vsebina:

Glavna razlika - Alegorija vs Metafora

The glavna razlika med alegorijo in metaforo je to alegorija je literatura, kjer liki, slike in / ali dogodki delujejo kot simboli ker metafora je literarna naprava, ki primerja dve nepovezani stvari. Alegorija je včasih označena kot razširjena metafora.

Kaj je metafora

Metafora je retorična figura govora, ki implicitno primerja dve nepovezani stvari. Metafore, za razliko od podob, ne uporabljajo povezovalnih besed, kot so podobne ali kot. Zato metafora navaja, da je ena stvar druga, medtem ko primerjava navaja, da je ena stvar podobna drugi. Metafora uporablja primerjavo, ki je dobesedno uporabna; prenese smisel ali vidike ene besede ali fraze v drugo.

Oglejte si na primer metaforu v stavku »njeno življenje je bila odprta knjiga«. Tu sta življenje in odprta knjiga dve kompleksno nepovezani stvari. Vendar pa se v primerjavi z življenjem uporablja odprtost ali jasnost odprte knjige. To pomeni, da v njenem življenju ni bilo skrivnosti.

Spodaj je podanih nekaj primerov metafor, ki jih uporabljamo v vsakdanjem govoru.

Ona je petarda.

Njeno življenje je postalo vrtnice.

Življenje je potovanje.

Ti si moj sonček.

Tu je nekaj primerov metafor v literaturi:

"Luna je bila duhovita galija, ki se je vrgla ob oblačna morja." "Avtocestnik," Alfred Noyes

»Upanje je stvar s perjem

To je v duši ... " - Upam, Emily Dickinson

»Ampak, mehka! kakšna svetloba skozi tisti okno se zlomi?

To je vzhod in Julija je sonce. «» Romeo in Julija, «Shakespeare


Luna je bila duhovita galija, ki se je vrgla ob oblačna morja.

Kaj je Alegorija

Alegorija je umetnina ali literatura, ki jo je mogoče razlagati tako, da razkrije skrit pomen, običajno moralni ali politični. Znaki in dogodki v zgodbi delujejo kot simboli za ideje za politično ali zgodovinsko situacijo ali ideje o človeških življenjih. Alegorija je lahko v obliki proze ali verza. Alegorija lahko naredi zgodbo in njene znake večdimenzionalne, saj dejansko predstavljajo nekaj večjega od tistega, kar dobesedno predstavljajo.

Na primer, George Orwell'sŽivinoreja “ je alegorija, ki za prikazovanje ruske revolucije in komunizma uporablja živali. Torej ga lahko označimo kot politično alegorijo. Edmunda Spenserja Faerie Queene je verska ali moralna alegorija, kjer liki predstavljajo različne vrline in slabosti.

Alegorija jame avtor: Platon, Romarski napredek avtor: John Bunyan, Lev, čarovnica in garderoba avtorja C.S. Lewisa in Gospodar muh William Golding je nekaj drugih primerov alegorij.

Enostavne zgodbe, ki dajejo moralo, kot so lisica in grozdje, fant, ki je jokal volka, lisica in vrana, mravlja in kobilica, želva in zajca itd. imajo tudi skrito moralno sporočilo.


Razlika med alegorijo in metaforo

Opredelitev

Alegorija je del literature, kjer liki, slike in / ali dogodki delujejo kot simboli.

Metafora je literarna naprava, ki primerja dve nepovezani stvari.

Funkcija

Alegorija besedilu doda skrit pomen.

Metafora primerja dve nepovezani stvari.

Uporabljene literarne naprave

Alegorija uporablja simboliko.

Metafora uporablja posnetke.

Skrit pomen

Alegorije skriti pomen, ki se nanaša na moralo ali politiko.

Metafore nimajo skritega pomena.


Vljudnost slike:

Slika 1 avtor Ilustrator Milo Winter (1886-1956) - Projekt Gutenberg extext 19994, (Public Domain)