Razlika med alegorijo in simbolizmom

Alegorija in imbolika ta med eboj povezani, aj ta oba namenjena izražanju mila, ki je drugačen od titega, kar je neporedno predtavljeno. Toda alegorija je pripoved, peem ali zgodba, ki jo lahko razla

Razlika med alegorijo in simbolizmom

Vsebina:

Glavna razlika - Alegorija vs simbolizem

Alegorija in simbolika sta med seboj povezani, saj sta oba namenjena izražanju smisla, ki je drugačen od tistega, kar je neposredno predstavljeno. Toda alegorija je pripoved, pesem ali zgodba, ki jo lahko razlagamo tako, da razkrije skrit pomen, medtem ko je simbolika uporaba simbolov za označevanje idej in kvalitet. The glavna razlika med alegorijo in simboliko je to alegorija je zgodba ali pesem, medtem ko je simbolika figura govora.

Kaj je Alegorija

Alegorija je zgodba ali pesem, ki jo je mogoče razlagati tako, da razkrije skrit pomen, običajno moralni ali politični. Abstraktne ideje in koncepti, politične ali zgodovinske situacije so predstavljeni z liki, dogodki in postavitvijo zgodbe. Čeprav se zdi, da je zgodba v alegoriji preprosta, ima vedno bolj resen, globlji pomen; znaki in dogodki zgodbe lahko pomenijo tudi nekaj večjega od tistega, kar dobesedno predstavljajo. Zato sta zgodba in znaki večdimenzionalni.

Vzemimo, na primer, »Alegorijo jame« Platona, ki je eden najbolj znanih primerov alegorij v zgodovini. V tej zgodbi Platon opisuje skupino ljudi, ki so bili ves čas povezani z zidom jame. Nato opisuje, kako bi pobegla oseba našla realnost zunaj jame. Ljudje, ki so povezani v jamo, predstavljajo nevednost, svetloba zunaj jame pa predstavlja znanje v tej zgodbi.

Drug primer alegorije je živalska kmetija Georgea Orwella. Orwell uporablja živali za predstavitev strmoglavljenja zadnjega ruskega cara Nikolaja II in komunistične revolucije Rusije. Za osebo, ki nima pojma o političnem ozadju Rusije, bi se ta zgodba prebrala kot preprosta zgodba o živalih. Toda poudarjene politične ideje se pojavijo, ko gledate na roman v političnem pogledu.

Pilgrimski napredek Johna Bunyana, Lava, čarovnice in garderobe, ki so ga C.S. Lewis, avtorice Edmunda Spenserja in "Gospodar muh" Williama Goldinga predstavljali kot drugi primeri alegorij.


Psihiater Carl Jung navaja, da je zgodba o žabjem princu alegorija mladega prehoda iz mladosti v odraslost in njene ustrezne spremembe dojemanja moških.

Kaj je simbolizem

Simbolizem je uporaba simbolov za označevanje idej in kvalitet. Simbolizem daje predmetu simbolni pomen, ki je drugačen od njegovega dobesednega pomena. V simbolizmu je predmet ali znak prežeta s posebnim pomenom, ki ga po definiciji nima.

Na primer,

Rdeča vrtnica je simbol ljubezni

Dove je simbol miru

Bela barva simbolizira čistost

Črna barva je simbol zla ali smrti

V literaturi se simbolizem uporablja kot literarna naprava za predstavljanje odličnih kvalitet ali abstraktnih lastnosti z uporabo znakov, predmetov ali okolja. Na primer, v škrlatnem pismu Nathaniela Hawthorna je škrlatno pismo (črka A) simbol prešuštva. V Josephu Conradovem Srcu teme je tema simbolizirala zlo.


Razlika med alegorijo in simbolizmom

Opredelitev

Alegorija je zgodba ali pesem, ki jo je mogoče razlagati tako, da razkrije skrit pomen, značilno moralno ali politično.

Simbolizem je metoda predstavljanja stvari s simboli ali prenašanja stvari s simbolnim pomenom ali značajem.

Žanr

Alegorija je pripoved.

Simbolizem je literarna naprava.

Medomrežno povezovanje

Alegorija je ustvarjena z uporabo simbolike.

Simbolizem je literarna naprava, ki besedilu dodaja alegorični pomen.


Vljudnost slike: