Razlika med argumentom in razlago - Razlika Med

Razlika med argumentom in razlago

Glavna razlika - argument proti pojasnilu

Argument in razlaga sta dva glavna koncepta na akademskih področjih, kot so filozofija, logika in raziskave. Vendar pa veliko ljudi ne opazi razlike med tema dvema konceptoma, saj imata oba podobne funkcije; argumenti in pojasnila so sestavljeni iz niza izjav, ki nadalje raziskujejo pojav. Argument je niz izjav, ki so predstavljene v podporo ideji, dejanju ali teoriji. Razlaga je vrsta izjav, ki pojasnjujejo vzroke, kontekst in posledice določenega pojava. Glavna razlika med argumentom in razlago je ta argumenti so v glavnem sestavljeni iz dokazov, medtem ko pojasnila večinoma vključujejo vzroke in posledice.

Ta člen podrobno zajema

1. Kaj je argument? Kakšna je funkcija argumenta?

2. Kaj je razlaga? Kakšna je funkcija obrazložitve?

3. Ključne razlike med argumentom in obrazložitvijo


Kaj je argument

V splošnem kontekstu uporabljamo izraz argument, ki se nanaša na izmenjavo različnih ali nasprotnih stališč, zlasti vroče spore ali boja. Vendar se v filozofiji in logiki nanaša na vrsto izjav, ki se običajno uporabljajo za prepričevanje nekoga v nekaj ali za predstavitev razlogov za sprejetje dejstva. Dokazi so glavna sestavina, ki se uporablja za dosego tega cilja. Na primer, zamislite si, da želi oseba prepričati druge, da je njegova najljubša nogometna ekipa najboljša - Kako bo zagovarjal velikost ekipe? Uporabil bo svoje pretekle zapise, dosežke igralcev, pretekle zmage itd., Da bi dokazal svojo točko. Tudi resnejši znanstveni argument je dobljen z isto metodo. Zato so dokazi ali dokazi glavni element argumenta.

Argument je trditev; trdi, da vemo nekaj. Recimo, da je vaš šef zamujen na uro za sestanek; trdite, da je pozabil na sestanek. Analizirajmo to situacijo v skladu z logiko.

Argument: Vaš šef je pozabil na sestanek.

Dokaz: Za sestanek je bil pozno zamujen.

Vaš argument ali trditev, da je šef pozabil na sestanek, se lahko dokaže z dokazi - njegovo odsotnostjo ali zamudo. Druga oseba pa lahko tudi izpodbija te dokaze in nasprotuje vašemu zahtevku.


Kaj je razlaga

Razlaga je izjava ali niz izjav, ki pojasnjujejo ali pojasnjujejo pojav. Razlaga pojasnjuje, zakaj in kako se je nekaj zgodilo. Tako vsebuje vzroke in posledice. Na primer, če vas prosimo, da pojasnite, zakaj so dinozavri izumrli, morate pojasniti vzroke za izumrtje; ni treba predložiti dokazov, ki bi dokazovali, da so dinozavri izumrli. Z drugimi besedami, ni treba dokazovati svoje trditve v obrazložitvi.

Vzemimo isto situacijo, ki smo jo obravnavali zgoraj, da pojasnimo razliko med argumentom in razlago. Predstavljajte si, da je vaš šef pozen na sestanek, ker je pozabil na sestanek.

Dejstvo: Vaš šef zamuja na sestanku.

Pojasnilo: Pozabil je na sestanek.

Tu razlaga predstavlja vzrok za „ugotovljeno dejstvo“. Obstaja gotovost, da je incident ali ugotovljeno dejstvo (zamuda za sestanek) posledica razloga, ki ga je podala obrazložitev. Vendar je razmerje med dokazi in argumentom (ali dejstvom) v argumentu bolj negotovo.


Razlika med argumentom in razlago

Opredelitev

Prepir je vrsta izjav, ki se običajno uporabljajo za prepričevanje nekoga v nekaj ali za predstavitev razlogov za sprejetje dejstva.

Razlaga je izjava ali niz izjav, ki pojasnjujejo ali pojasnjujejo pojav.

Funkcija

Prepir poskuša nekoga prepričati o nečem.

Razlaga poskuša nekaj pojasniti.

Elementi

Prepir sestavljen predvsem iz dokazov.

Razlaga sestavljeni predvsem iz vzrokov ali posledic.

Vljudnost slike:

»Argument terminologija, ki se uporablja v logiki« Z Farcasterjem - PowerPoint slajd, ki temelji na terminologiji argumentov