Razlika med krožnim gibanjem in rotacijskim gibanjem

V dinamiki togega telea o izrazi krožni gibi in rotacijko gibanje opiujeta gibanje telea okoli fikne točke, vendar obtaja razlika med tema dvema giboma. The glavna razlika med krožnim gibanjem in rot

Razlika med krožnim gibanjem in rotacijskim gibanjem

Vsebina:

Glavna razlika - krožno gibanje proti rotacijskem gibanju

V dinamiki togega telesa so izrazi krožni gibi in rotacijsko gibanje opisujeta gibanje telesa okoli fiksne točke, vendar obstaja razlika med tema dvema giboma. The glavna razlika med krožnim gibanjem in rotacijskim gibanjem je to krožno gibanje je poseben primer rotacijskega gibanja, kje tRazdalja med masnim središčem telesa in osjo vrtenja ostane nespremenjena.

Kaj je rotacijski gib

Rotacija ali rotacijski gib se nanaša na gibanje okoli fiksne točke. An osi vrtenja je linija, ki poteka skozi to fiksno točko, pravokotno na ravnino, v kateri se telo giblje. Izraz rotacijsko gibanjelahko uporabimo za opis vrtenja okoli fiksne osi, precesije (kjer se spremeni usmeritev osi vrtenja) in nutacija (kjer je os rotacije niha).

Na primer, spodnji diagram ponazarja te izraze glede na Zemljino »predenje« gibanja okoli osi vrtenja preko sebe:


Primer rotacijskega gibanja - vrtenje Zemlje

Tukaj,