Razlika med koagulacijo in flokulacijo - Razlika Med

Razlika med koagulacijo in flokulacijo

Glavna razlika - koagulacija vs flokulacija

Koagulacija in flokulacija sta dva postopka, ki se običajno uporabljata pri obdelavi vode, da bi se znebili neželenega suspendiranega materiala v vodi. Vendar pa se lahko splošno sprejmejo za de-stabilizacijo katerega koli sistema vzmetenja. Koagulacija vključuje uporabo koagulanta, ki lahko razgradi predhodno stabilizirane nabite delce v suspenziji. V nasprotju, pri flokulaciji pride do de-stabilizacije s fizikalnimi tehnikami, kot je mešanje raztopine in tudi včasih z dodajanjem polimerov. To je ključna razlika med koagulacijo in flokulacijo.

1. Kaj je koloidna suspenzija
- Definicija, lastnosti, proces

2. Kaj je koagulacija
- Definicija, uporaba

3. Kaj je flokulacija
- Definicija, uporaba

4. Kakšna je razlika med koagulacijo in flokulacijo


Kaj je koloidna suspenzija

Suspenzija se razlikuje od raztopine, ker nima neprekinjene faze. Raztopina nastane, ko se topilo popolnoma raztopi v topilu in postane ena neprekinjena faza. Vendar pa suspenzija prilagodi disperzno fazo v zvezni fazi in dispergirana faza je na splošno narejena iz mikroskopskih delcev, ki niso topni v zvezni fazi. To pomeni, da se ti delci ne bi smeli usedati, ali pa bi bilo potrebno veliko časa, da se usede. Dispergirana snov se običajno imenuje "koloidi" in suspenzija je znana kot koloidna suspenzija.

Koloidno suspenzijo lahko razgradimo tako, da koloide združimo. Kot je navedeno zgoraj, sta koagulacija in flokulacija dva različna pristopa za dosego tega cilja. Koagulacija vključuje uporabo koagulanta, ki lahko razgradi predhodno stabilizirane nabite delce v suspenziji. Medtem ko je pri flokulaciji de-stabilizacija nastala s fizikalnimi tehnikami, kot je mešanje raztopine in tudi včasih z dodajanjem polimerov.

Kaj je koagulacija

Kot je omenjeno zgoraj, je koagulacija kemijski postopek, pri katerem je treba kemijo suspenzije spremeniti, da se inducira usedanje delcev. Zato zahteva dodajanje koagulanta. Koagulant reagira z delci ali koloidi v suspenziji in neuravnotežuje svoj kemični naboj. Eden najpogostejših uporabljenih koagulantov je alum (Al2(SO4)3.14H2O).

Koagulacija je pomemben pojav pri strjevanju krvi. Zato je koagulacija splošno znana kot strjevanje. Učinke koagulanta lahko obrnete z uporabo antikoagulanta. Ti antikoagulanti se pogosto uporabljajo za lajšanje krvnih strdkov, da se prepreči blokada arterij.


Alum Whilte

Kaj je flokulacija

V flokulaciji je de-stabilizacija suspenzije bolj ali manj posledica fizikalnih procesov in ne kemikalij. Najpogostejši način je, da se suspenziji doda flokulant, pri čemer je flokulant na splošno polimer. Polimer bo nato zagotovil bazo za usedanje delcev in sčasoma bo prerasel v kos ali delce, ki pritegne delce iz suspenzije. Zato je flokulacija tehnika, ki inducira aglomeracijo delcev. Aglomeracija je opredeljena kot "postopek, pri katerem se sestavijo skupine, da se odstranijo stabilizacije suspenzij".

Aglomeracijo lahko sprožimo tudi s postopki flokulacije, kjer so vključene določene fizikalne tehnike, kot je mešanje suspenzije. Poleg tega lahko hitrost mešanja, čas mešanja itd. Vplivajo na učinkovitost postopka flokulacije.


Razlika med koagulacijo in flokulacijo

Vrsta postopka

Koagulacija: Koagulacija je kemijski proces.

Fokulacija:Flekulacija je fizični proces.

Koagulacija vs flokulant

Koagulacija:Koagulant je pogosto sol in se razgradi, da se sprostijo.

Fokulacija: Flokulant je pogosto polimer, ki inducira usedanje delcev in sčasoma preraste v večje luske

Tehnike

Koagulacija: Koagulacija je zgolj kemična reakcija.

Fokulacija:Fizikalni procesi, kot je mešanje, se uporabljajo kot tehnika pri flokulaciji.

Vljudnost slike:

"Alum Whilte" Z Miansari66 - Lastno delo (Public Domain) preko