Razlika med običajnim samostalnikom in skupnim samostalnikom - Razlika Med

Razlika med običajnim samostalnikom in skupnim samostalnikom

Glavna razlika - skupna samostalnik vs kolektivna samostalnik

Samostalniki se lahko opredelijo kot besede, ki imenujejo ljudi, kraje in stvari. Skupne samostalnike in skupne samostalnike sta dve kategoriji samostalnikov. The glavna razlika med skupnim samostalnikom in skupnim samostalnikom je, da je a Skupno samostalnik označuje razred predmetov ali pojem v nasprotju z določenim posameznikom ker kolektivna samostalnik označuje skupino ljudi, živali, predmetov ali konceptov kot eno celoto.

Kaj je skupno ime?

Samostalnike lahko razdelimo v dve osnovni kategoriji: skupni samostalniki in samostalniki. Pogosti samostalniki imenujejo ljudi, kraje, stvari ali ideje, ki niso specifični. Z drugimi besedami, nanašajo se na splošna imena. Na primer, besede, kot so dekle, fant, moški, ženska, ptica, lev, cesta, računalnik, knjiga itd., Spadajo v kategorijo skupnih samostalnikov.

Povsod lahko vidimo navadne samostalnike, tudi če se tega ne zavedamo. Poglejte spodnjo sliko in poglejte, ali lahko v njem prepoznate skupne samostalnike.


Ura, miza, stoli, telefon, okna, omara, kamin, televizija, radio, lonček in krožnik so nekatere od običajnih imen, ki jih lahko najdete na tej sliki.

Pravilna imena so nasproti običajnim samostalnikom; imenujejo določena imena. Vsak lasten samostalnik ima enakovredno skupno ime. Na primer,

Pogosti samostalnik Pravilno ime
Država Indija, Francija
Mesto Pariz, Colombo
Fant Pierre, Adam
Kavbojke Levi's

Kaj je kolektivna samostalnik

Kolektivno samostalnik je poseben razred, ki se nanaša na zbirko postavk kot celote. Označuje skupino ljudi, živali, predmetov ali konceptov kot eno celoto. Nekateri primeri skupnih imen:

Flock, množica, skupina, ekipa, čreda, parlament, ducat, odbor, žirija, skupina, paket, band, šopek, tolpa

Kolektivne samostalnike lahko obravnavamo kot ednino ali množino, odvisno od konteksta. Kolektivno ime se lahko šteje za ednino, če se posamezni člani zbirke med seboj obnašajo. Če se člani znotraj zbirke obnašajo drugače, lahko kolektivno samostalnik obravnavamo kot množino. Kolektivni samostalniki pa se pogosteje uporabljajo kot samostalniki.

Primer:

Na karnevalu je nastopila skupina plesalcev.

Kupil je ducat jajc.

Končna odločitev je v upravnem odboru.

Banda tatov je vdrla v muzej in ukradla slike vredne 2 milijardi.


Čreda slonov je pitna voda v vrtini.

Razlika med običajnim samostalnikom in skupnim samostalnikom

Opredelitev

Pogosti samostalnik je samostalnik, ki označuje razred objektov ali pojem, za razliko od posameznega posameznika.

Kolektivna samostalnik je samostalnik, ki označuje skupino ljudi, živali, predmetov ali konceptov kot eno celoto.

Pomen

Pogosti samostalnik lahko se nanašajo na ljudi, kraje ali stvari na splošno.

Kolektivne samostalnike nanašajo na skupino ljudi ali stvari.

Singularno vs množina

Skupni samostalniki je lahko ednina ali množina.

Kolektivne samostalnike pogosto obravnavamo kot ednino.

Posamezne enote

Skupni samostalniki nanaša na posamezne enote.

Kolektivne samostalnike so zbirka, ki jo lahko obravnavamo kot posamezne enote.