Razlika med konceptom in teorijo

Koncept in teorija ta dve podobni beedi, katerimi e običajno rečujemo v akademiki. Čeprav nekateri ljudje uporabljajo ti dve beedi izmenično, obtaja razlika med konceptom in teorijo. Teorija je znan

Razlika med konceptom in teorijo

Vsebina:

Glavna razlika - koncept vs teorija

Koncept in teorija sta dve podobni besedi, s katerimi se običajno srečujemo v akademiki. Čeprav nekateri ljudje uporabljajo ti dve besedi izmenično, obstaja razlika med konceptom in teorijo. Teorija je znanstveno verodostojno splošno načelo, ki pojasnjuje pojav. Koncept je splošna ideja ali razumevanje o nečem. To je ključna razlika med konceptom in teorijo.

Ta članek raziskuje,

1. Kaj je teorija?
     – Definicija, funkcije, dejstva

2. Kaj je koncept?
     – Definicija, funkcije, dejstva

3. Razlika med konceptom in teorijo


Kaj je teorija

Opredelitev teorije

Teorija je znanstveno verodostojno splošno načelo, ki pojasnjuje pojav. Lahko ga definiramo kot »predpostavko ali sistem zamisli, ki naj bi nekaj pojasnile, zlasti tiste, ki temeljijo na splošnih načelih, neodvisnih od stvari, ki jih je treba razložiti« (Oxfordov slovar).

Značilnosti in dejstva

Funkcija razlaganja pojava je osnovna značilnost teorije in ta značilnost razlikuje teorijo od hipotez, konceptov in paradigem. Teorija izhaja iz hipoteze; ko se hipoteza dokaže z veljavnimi dokazi, postane teorija. Teorija evolucije, teorija splošne relativnosti, teorija posebne relativnosti, teorija celic in kvantna teorija so nekateri primeri znanstvenih teorij.

Teorija morda ni splošno ali splošno sprejeta vrsta načel. Nekatere teorije je treba revidirati ali zamenjati s časom, saj se lahko pojavijo novi dokazi. Sodobna evolucijska sinteza je na primer teorija, v kateri je Darwinova teorija evolucije združena z genetiko, da bi pojasnila proces evolucije.

Poglejmo zdaj, kako se ta izraz uporablja v stavku.

Nekateri ljudje niso želeli verjeti teoriji naravne selekcije, ko so jo prvič predstavili.

Mladi znanstvenik je uporabil več teorij, da bi dokazal svojo točko.

Razvila je novo teorijo relativnosti.

V dveh letih, ki so sledila, je ugotovil, da je težko uresničiti teorijo.


Kaj je koncept

Definicija in funkcije

Koncept je abstrakten pojem; to je tudi splošna ideja ali razumevanje nečesa. Pri neformalni uporabi se izraz pojem nanaša na vsako idejo, vendar ima tudi specifične pomene na različnih področjih, kot so jezikoslovje, filozofija, psihologija, matematika in fizika.

V filozofiji je koncept miselna podoba, ki ustreza nekemu ločenemu subjektu ali razredu entitet, ali njenim bistvenim značilnostim ali določa uporabo izraza, ki igra vlogo pri uporabi razuma ali jezika. Z drugimi besedami, to je abstraktna ideja, ki predstavlja osnovne značilnosti tega, kar predstavlja. Naslednja slika prikazuje nekatere mentalne podobe, ki so povezane s konceptom drevesa.


Obstaja več pomembnih teorij o strukturi pojmov, nekatere med njimi so klasična teorija, teorija prototipov in teorija teorije.

Poglejmo zdaj, kako se ta izraz uporablja v stavku.

Uporabil je veliko abstraktnih konceptov, zato njegova razlaga ni imela nobenega smisla.

Predstavil je nekaj novih konceptov na področju gostoljubja.

Nimate koncepta problemov navadnih ljudi.

S svojim novim slogom je izpodbijal koncept tradicionalne umetnosti.

Razlika med konceptom in teorijo

Opredelitev

Koncept: Koncept je abstraktna ideja; splošna ideja ali razumevanje nečesa

Teorija: Teorija je znanstveno verodostojno splošno načelo, ki pojasnjuje pojav.

Narava

Koncept: Koncept je pogosto miselna podoba.

Teorija: Teorijo lahko predstavimo z modelom.

Polja

Koncept: Izraz koncept se uporablja na različnih področjih, kot so jezikoslovje, znanost, filozofija itd.

Teorija: Izraz teorija se uporablja predvsem na področju znanosti.

Vljudnost slike:

"Postopek generalizacije z uporabo dreves PNG verzije" Z Tomwsulcer - Lastno delo (CC0) preko