Razlika med korelacijo in regresijo - Razlika Med

Razlika med korelacijo in regresijo

Glavna razlika - korelacija proti regresiji

Korelacija in regresija sta dve metodi, ki se uporabljata za raziskovanje razmerja med spremenljivkami v statistiki. The glavna razlika med korelacijo in regresijo je to korelacija meri stopnjo, do katere sta obe spremenljivki povezani, medtem ko regresija je metoda za opis razmerja med dvema spremenljivkama. Regresija omogoča tudi natančnejšo predvidevanje vrednosti, ki bi jo odvisna spremenljivka prevzela za dano vrednost neodvisne spremenljivke.

Kaj je korelacija

V statistiki pravimo, da obstaja povezava med dvema spremenljivkama, če sta dve spremenljivki povezani. Če je razmerje med spremenljivkami linearno, lahko izrazimo stopnjo, do katere so povezane, s številko, ki jo imenujemoPearsonov korelacijski koeficient