Razlika med CPU in ALU - Razlika Med

Razlika med CPU in ALU

The glavna razlika med CPU in ALU je, da CPU je elektronsko vezje, ki upravlja navodila za upravljanje računalnika, medtem ko je ALU podsistem CPU, ki izvaja aritmetične in logične operacije.

Najpomembnejša komponenta računalnika je CPU. Opravlja navodila za pravilno delovanje računalnika. CPU je znan tudi kot procesor. ALU in CU sta glavni podkomponenti CPU. ALU izvaja aritmetične in logične operacije, medtem ko CU pošilja časovne in kontrolne signale drugim enotam ter upravlja z viri. CPU je odvisen od sistemske ure, pomnilnika, podatkovnega vodila in naslova za pravilno delovanje. Na kratko, CPU je osrednja enota računalnika, medtem ko je ALU poddel CPU.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je CPU
- Opredelitev, funkcionalnost
2. Kaj je ALU
- Opredelitev, funkcionalnost
3. Razmerje med CPU in ALU
- Pregled združenja
4. Razlika med CPU in ALU
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

ALU, CPU, operacijski sistem


Kaj je CPU

CPU je enota v računalniku, ki upravlja vse funkcionalnosti računalnika. Sestavljen je iz dveh glavnih sestavnih delov: aritmetične in logične enote (ALU) in kontrolne enote (CU). Aritmetična enota izvaja izračune in logične operacije. CU ureja in usklajuje naloge računalnika.


Slika 1: CPU

Prvič, CPU prevzame navodila iz pomnilnika. Nato dekodira ta navodila, da bi izvedela operande in operacijsko kodo. Končno se ta navodila izvedejo. Procesna enota, ki izvede dejansko izvedbo, se imenuje jedro. Nekateri CPU-ji so sestavljeni iz več jeder v eni CPU, ki hkrati izvajajo več navodil. CPU lahko obdeluje 32-bitna ali 64-bitna navodila, odvisno od arhitekture računalnika. Sodobni računalniški sistemi imajo več procesorjev, ki pospešujejo celotno hitrost računanja.

Kaj je ALU

ALU pomeni Aritmetična in logična enota in je podsistem CPU. Glavni cilj ALU je izvajanje aritmetičnih in logičnih operacij. Dodajanje, odštevanje, delitev so nekateri primeri aritmetičnih operacij. Logične operacije se uporabljajo za iskanje logike stavkov, kot so resnične ali lažne.

ALU-ji se uporabljajo tudi v blokih s plavajočo vejico (FPU) in grafičnih procesnih enotah (GPU).


Slika 2: ALU

Delovanje preprostega dodajanja dveh celih števil s pomočjo ALU je naslednje. ALU prejme dva cela števila operandov. Opcode je operacija, ki se izvaja na operandih. V matematičnem izrazu sta "4 + 3", 4 in 3 operandi in + ali dodatek je opcode. Statusni register zahteva informacije o prejšnjem ali trenutnem delovanju ALU. Zato v ALU obstajajo signali vhodnih in izhodnih stanj. Končno bo ALU posredovala rezultat 7.

Razmerje med CPU in ALU

  • ALU je podsistem CPU. Ena CPE ima lahko več ALU.

Razlika med CPU in ALU

Opredelitev

CPU je elektronsko vezje znotraj računalnika, ki izvaja navodila računalniškega programa z izvajanjem osnovnih aritmetičnih, logičnih, kontrolnih in vhodno / izhodnih operacij, ki jih določajo navodila. ALU je kombinacijsko digitalno elektronsko vezje, ki opravlja aritmetične in logične operacije na operandih v računalniških navodilih.

Pomeni

CPU je centralna procesna enota, medtem ko ALU pomeni aritmetično in logično enoto.

Glavna funkcionalnost

CPU upravlja navodila, ki so potrebna za pravilno delovanje računalnika. Po drugi strani ALU izvaja aritmetične in logične operacije.

Glavni poudarek

CPU se osredotoča na pravočasno izvajanje navodil in pravočasno izvajanje funkcij. ALU se osredotoča na matematiko in logično sklepanje.

Zaključek

Razlika med CPU in ALU je, da je CPU elektronsko vezje, ki upravlja navodila za upravljanje računalnika, medtem ko je ALU podsistem CPU, ki izvaja aritmetične in logične operacije. Na kratko, ALU je poddel CPU.

Sklic:

1. "Centralna procesna enota". Wikipedija, Wikimedia Foundation, 27. julij 2018,