Razlika med kultom in religijo

Religija je niz prepričanj, čutev, doktrine in prak, ki opredeljujejo odnoe med človekom in veto ali božankotjo. Kult je majhna verka kupina, ki ni del večje in bolj prejete vere, za katero e verjame

Razlika med kultom in religijo

Vsebina:

Glavna razlika - Cult vs Religion

Religija je niz prepričanj, čustev, doktrine in praks, ki opredeljujejo odnose med človekom in sveto ali božanskostjo. Kult je majhna verska skupina, ki ni del večje in bolj sprejete vere, za katero se verjame, da ima socialno deviantne prakse in prepričanja. The glavna razlika med kultom in religijo kult je manjši, manj organiziran in novejši od religije.


                                                                          

Kaj je religija

Religija je specifičen sistem prepričanja in / ali čaščenja, ki pogosto vključuje etični kodeks in filozofijo. Sestavljajo jo tudi posebne morale, načela, pravila, prepričanja in obredi, ki vodijo ljudi. Čeprav je religija pogosto opredeljena kot vera v boga ali skupino bogov ali v verovanje in čaščenje božanstva, ne verjamejo vse religije v bogove. Budizem, na primer, ne verjame v Božjo prevlado. Nekatere druge razširjene religije na svetu vključujejo krščanstvo, islam in hinduizem. Te štiri religije so najbolj razširjene religije na svetu.

Religija je sestavljena iz različnih elementov, kot so vera, prepričanje, obredi, sveti predmeti in božanskost. Različne religije izvajajo različne prakse, kot so rituali, pridige, molitev, meditacija, ceremonije, iniciacije, žrtve, transe itd.

Še pomembneje je, da je religija uveljavljena organizacija. Obstaja hierarhija duhovnikov, ki delujejo kot varuhi vere. Religija ima tudi nabor načel, ki vodijo življenje predanih.


Kaj je kult?

Kult je majhna verska skupina, ki ni del večje in bolj sprejete vere, s socialno deviantnimi ali novimi prepričanji in praksami. Novoustanovljeno religijo lahko imenujemo tudi kult. Kult se uporablja tudi za sistem religioznega čaščenja in predanosti, usmerjene k določeni figuri ali predmetu. Na primer, krščanska cerkev je dovolila čaščenje določenega svetnika.

Vendar pa se v sodobni uporabi kult pogosto uporablja kot pejorativen in negativen izraz. Kulti se pogosto obravnavajo kot čudni, neprimerni ali prevladujoči. Te se pogosto gledajo v tej negativni luči, ker so njihova učenja in prepričanja drugačna od tistih v uveljavljenih religijah.


Ceremonije kulta Isis, Egipt

Razlika med kultom in religijo

Opredelitev

Kult je majhna in razmeroma nova verska skupina, ki ni del večje in bolj sprejete vere, z družbeno deviantnimi ali edinstvenimi prepričanji in praksami.

Religija je poseben sistem prepričanja in / ali čaščenja, ki pogosto vključuje etični kodeks in filozofijo.

Konotacije

Kult pogosto povezana z negativnimi in negativnimi konotacijami.

Religija ni povezana z negativnimi ali negativnimi konotacijami.

Sledilci

Kult večinoma ima manj privržencev kot religija.

Religija običajno ima več privržencev kot kult.

Narava

Kult je novejša, manj organizirana in ni ustanovljena.

Religija organiziran, vzpostavljen in ima daljšo zgodovino.

Pogledi

Kult lahko obravnavamo kot nenormalno, zlorabno in zlo.

Religije pogosto bolj sprejete.

Vljudnost slike:

»Različni verski simboli« Uporabnik: Rursus - Datoteka: Religious syms.png pri Manopu (Public Domain)