Razlika med predanostjo in zavezanostjo

Predanot in predanot ta dve beedi, ki e pogoto uporabljata izmenično. Vendar pa obtaja nekaj primerov, ko te zamenljivoti ni mogoče uporabiti. Čeprav e obe beedi nanašata na močan občutek lojalnoti i

Razlika med predanostjo in zavezanostjo

Vsebina:

Glavna razlika - Posvetitev vs Zaveza

Predanost in predanost sta dve besedi, ki se pogosto uporabljata izmenično. Vendar pa obstaja nekaj primerov, ko te zamenljivosti ni mogoče uporabiti. Čeprav se obe besedi nanašata na močan občutek lojalnosti in močno podporo nekomu ali nečemu, obveznost se lahko nanaša tudi na obveznost ali zastavo. To je glavna razlika med predanostjo in predanostjo. Predanost in predanost nista vedno zamenljivi zaradi te razlike.

Kaj pomeni posvetitev

Predanost je občutek zelo močne podpore ali zvestobe nekomu ali nečemu. Posameznik se lahko posveti drugemu posamezniku, skupini, vzroku itd. Ta močna podpora in lojalnost spodbujata posameznike, da svoj čas in energijo porabita za ta ustrezni vzrok ali posameznika. Na primer, posameznik, ki je predan svojemu delu, bo vedno dajal svoj čas in energijo za delo, posameznik, ki je predan religiji, pa bo svoj čas in energijo porabil z verskimi dejavnostmi.

Šef se je osebju zahvalil za predanost in navdušenje.

Vedno je pokazala veliko predanost temu cilju.

Njegovo predanost svojim dolžnostim so opazili vsi.

Reševalna ekipa je pokazala izjemno predanost reševanju življenj.


Vedno je pokazala veliko predanost delu.

Kaj pomeni zavezanost

Cambridgeov slovar opredeljuje zavezanost kot "pripravljenost, da svoj čas in energijo podamo v nekaj, v kar verjamete, ali v obljubo ali trdno odločitev, da nekaj naredimo." ali „sporazum ali obljuba, da bomo nekaj storili v prihodnosti.“ Kot kažejo te opredelitve, je pomen obveznosti različen. Naslednji del bo preučil te različne pomene s primeri.

Pomen 1:

Pripravljenost dati svoj čas in energijo za nekaj, v kar verjamete, ali obljubo, da boste nekaj naredili

Vsi so opazili njeno močno predanost delu.

Zavezanost igralcev nam je pomagala, da smo zmagali na tekmi.

Šef se je osebju zahvalil za njihovo zavezanost.

Njena predanost službi je uničila njeno družinsko življenje.

Pomen 2:

Dogovor ali zastava ali obveznost, da nekaj storite

Bogati ima zavezo, da pomaga revnim.

Zaradi nekaterih družinskih obveznosti se sestanka ni mogel udeležiti.

Delovne obveznosti so omejevale njegov čas za rekreacijo.

Morda ste opazili, da je prvi pomen besede podoben pomenu predanosti. Zavezanost se lahko v prvih nekaj primerih nadomesti s predanostjo. Vendar se predanost ne nanaša na zastavo ali obveznost.


Razlika med predanostjo in zavezanostjo

Posvetitev se nanaša na občutek zelo močne podpore ali zvestobe nekomu ali nečemu.

Zaveza lahko se nanaša na občutek zelo močne podpore ali zvestobe nekomu ali nečemu ali sporazumu ali obljubi ali obveznosti, da nekaj storimo.

Posvetitev in predanost lahko zamenljivo uporabljamo glede na kontekst.