Razlika med Diode in Zener Diode - Razlika Med

Razlika med Diode in Zener Diode

Glavna razlika - Diode in Zener Diode

Diode so skupne komponente v elektronskih vezjih, izdelanih z dopiranimi polprevodniki in. t glavna razlika med diode in Zener diode je to Zenerjeve diode omogočajo prehod povratnih tokov skozi njih, ne da bi se poškodovali navadne diode se poškodujejo, če tok teče skozi njih v obratni smeri. Obnašanje diode v vezju je odvisno od tega, na kakšen način so povezani. Zato so diode uporabne za izdelavo vezij, kjer je pomembna smer toka. Zenerjeve diode so posebne vrste diod. V Zenerjevih diodah se zmožnost prenašanja povratnih tokov doseže z dopiranjem polprevodnikov, ki tvorijop-n v Zenerjevi diodi na višjo raven kot pri normalnih diodah.

Kaj je Diode

Adioda je naprava, oblikovana z združitvijo ap-polprevodnik v. tnpolprevodnik tipa, ki tvori ap-n križišču. Običajna dioda je zasnovana za tokove samo v eni smeri. to pomeni, da je treba terminalom dati napetost vnaprej ali pa se trenutno ne bi izvajalo. Zato se pogosto uporabljajo diode usmerniki- pomeni, da zagotavljajo, da tok teče vzdolž prednostne smeri v vezju.

Simbol vezja za diode je:


Simbol diode

Vendar je to idealizacija. Pod dovolj velikimi napetostmi pride do zenerjevega porušitve in razlitja plazov, skozi diodo pa lahko tečejo veliki povratni tokovi. To povzroči, da se običajne diode poškodujejo.

Spodaj je značilna trenutna in napetostna karakteristika diode:


Tokovno - napetostna karakteristika diode

Kaj je Zener Diode

Zenerjeve diode so a posebna vrsta diodeizdelani so tudi za prenos povratnih tokov. Zenerjeve diode to dosežejo s primerjalno visoko dopiranih v primerjavi z navadnimi diodami. Zato je območje prostorskih nabojev Zenerjeve diode veliko manjše. Posledično se Zenerjeve diode razčlenijo pri precej manjših povratnih napetostih, ki se imenujejo Napetost Zenerja (