Razlika med razporeditvijo in govorom

Elokacija in govor ta dve beedi, ki e pogoto uporabljata v javnem natopanju. Govor je uradni nalov ali dikurz pred občintvom. Elokacija e nanaša na način govora, predvem na pretnot janega in ekpreivn

Razlika med razporeditvijo in govorom

Vsebina:

Glavna razlika - Elocution vs Speech

Elokacija in govor sta dve besedi, ki se pogosto uporabljata v javnem nastopanju. Govor je uradni naslov ali diskurz pred občinstvom. Elokacija se nanaša na način govora, predvsem na spretnost jasnega in ekspresivnega govora. Glavna razlika med razlago in govorom je ta, da je to govor govor je govorjeno izražanje idej in mnenj, medtem ko je govorjenje način izražanja.

Ta članek zajema,

1. Kaj je Elocution? - Pomen in značilnosti

2. Kaj je govor? - Pomen in značilnosti

3. Razlika med razporeditvijo in govorom


Kaj je Elocution

Beseda elocution se nanaša na način govora. Izraz elocution se v glavnem uporablja v zvezi z govornim načinom govora, ko govorijo ali berejo na glas v javnosti. Je učinkovit in družbeno sprejemljiv način govora. Elokacija se lahko nanaša tudi na študij javnega govora, pri čemer je posebna pozornost namenjena izgovorjavi, slovnici in slogu. Jasen in ekspresiven govor, izrazita izgovorjava, artikulacija, naglas, poudarek, pregibi in kretnje so ključni elementi pri razlaganju.

Elokacija se je štela za eno od petih temeljnih disciplin izgovorjave v zahodni klasični retoriki. Izločanje se je posebej nanašalo na umetnost podajanja govorov. Klasični govorniki niso bili le usposobljeni za pravilno dikcijo in dostavo, ampak tudi za držo, kretnje in obleko.


Kaj je govor

Govor je govorjeno izražanje idej, mnenj itd., Ki ga naredi nekdo, ki govori pred skupino ljudi. Dejanje izvajanja govora pred občinstvom je znano kot javno nastopanje. Namen govora sega od preprostega prenosa sporočila do prepričevanja poslušalcev, da se strinjajo, da motivirajo poslušalce, da delujejo. Moč dobrega govorca ali govornika je v njegovi moči, da spremeni čustva ljudi.

Govor je lahko skriptiran ali spontan. Vendar pa javno govorjenje običajno vključuje pisani govor. Da bi bil govor učinkovit, mora imeti govor logično in prepričljivo vsebino. Način govornika tudi zelo pomembno vpliva na njegove učinke. Izgovorjava, artikulacija, poudarek, kretnje itd. So zelo pomembni dejavniki v govoru. Zato se ljudje, ki si želijo postati govorniki, naučijo glasnosti.


Razlika med razporeditvijo in govorom

Pomen

Elokacija je način dostave govora.

Govor je ustno izražanje idej in mnenj.

Opredelitev

Elokacija je študija o tem, kako govoriti jasno in na način, ki je učinkovit in družbeno sprejemljiv.

Govor je govorjeno izražanje idej, mnenj itd., ki ga naredi nekdo, ki govori pred skupino ljudi.

Elementi

Elokacija Sestavljen je iz elementov, kot so izgovorjava, artikulacija, naglas, poudarek, pregibi in kretnje.

Govor lahko uspešno dostavite, če ste seznanjeni z razlago.

Vljudnost slike:

“Elocution” Gilbert Austin - Chironomia: ali razprava o retorični dostavi (Public Domain) preko