Razlika med narodnostjo in državljanstvom - Razlika Med

Razlika med narodnostjo in državljanstvom

Glavna razlika - etničnost proti narodnosti

Mnogi ljudje predpostavljajo, da se oba izraza etničnost in narodnost nanašata na isto stvar. Vendar to ni res. Etničnost se nanaša na vašo kulturno identiteto, ki temelji na jeziku, običajih, tradicijah in skupnih prednikih. Državljanstvo se nanaša na državo, v kateri živite (država, v kateri ste rojeni ali v kateri imate državljanstvo). To je glavna razlika med narodnostjo in narodnostjo. Vendar ni vedno enostavno prepoznati etnične pripadnosti in narodnosti brez truda, saj imajo nekateri različni narodnosti ali imajo državljanstvo v več kot eni državi.

Ta članek zajema,

1. Kaj je etnična pripadnost? - Pomen, značilnosti in lastnosti

2. Kaj je državljanstvo? - Pomen, značilnosti in lastnosti

3. Kakšna je razlika med narodnostjo in narodnostjo


Kaj je etničnost

Etnična pripadnost je kulturna identiteta, ki temelji na skupnih prednikih, jezikih in kulturni tradiciji. Druge spremenljivke, kot so geografska lega, religija, skupna hrana, način oblačenja, prepričanja in običaji itd., Lahko igrajo vlogo tudi pri etnični pripadnosti.

Obstaja več etničnih skupin, odvisno od vira identitete skupine. Nekateri izmed njih so etno-rasne skupine (npr. Afro-brazilci), etnoligiozne skupine (npr .: sikhi), etnonacionalne skupine (npr. Pakistanske), etnične jezikovne skupine (Ex: Gaels). Etnična skupina ima lahko na tisoče članov ali samo pet šestih posameznikov. Velika etnična skupina lahko sestavlja več različnih etničnih skupin ali pa se več etničnih skupin lahko združi v večjo skupino.

Posameznik ima lahko mešano etnično poreklo. Recimo, da ima oseba hispanskega očeta in kitajsko / vietnamsko mater. Ta oseba je lahko seznanjena tudi s kulturo, tradicijo in jeziki obeh staršev. V takih primerih ta oseba ne sodi v eno samo etnično pripadnost.


2005 Ocene za etnične skupine v Združenem kraljestvu

Kaj je državljanstvo?

Državljanstvo se nanaša na odnos med osebo in državo. Natančneje, nanaša se na stanje osebe glede na državo, v kateri je bil rojen ali v katerem živi. Državljanstvo osebe se določi z rojstvom ali naturalizacijo. Na primer, posameznik, ki je živel dolga leta v Avstraliji in ima avstralsko državljanstvo, se lahko šteje za avstralca. Vendar je njegova narodnost lahko indijska. Podobno menite, da je Italijan, ki je dobil državljanstvo in je dolgo živel v Angliji. Ta oseba bi lahko štela, da je njegovo državljanstvo britanska.

V zakonodaji državljanstvo daje državno jurisdikcijo nad osebo in zagotavlja, da jo varuje država. Državljanstvo se torej lahko šteje tudi za pravni konstrukt.


Razlika med narodnostjo in državljanstvom

Opredelitev

Etnična pripadnost je kulturna identiteta, ki temelji na skupnih prednikih, jezikih in kulturni tradiciji.

Državljanstvo je odnos med osebo in državo.

Izvor

Etnična pripadnost je družbeni konstrukt.

Državljanstvo lahko obravnavamo kot pravni konstrukt.

Vpliv

Etnična pripadnost vplivajo kultura, jezik, vera itd.

Državljanstvo vplivajo predvsem geografska lega in politične meje.

Vljudnost slike:

"Angleška karta lokacije olajšav" Po Nilfanionu - raziskava Ordnance OpenData.Relief iz produkta Land-Form Panorama. Podatki o upravnih mejah in obali s produkta Boundary-Line.