Razlika med floro in favno

Flora in favna e nanašata na ratline in živali. Če pogledamo podrobne definicije teh dveh pojmov, je ratlintvo življenje v določeni regiji, medtem ko je favna živaltvo v določeni regiji ali čau. Tako

Razlika med floro in favno

Vsebina:

Glavna razlika - Flora vs Fauna

Flora in favna se nanašata na rastline in živali. Če pogledamo podrobne definicije teh dveh pojmov, je rastlinstvo življenje v določeni regiji, medtem ko je favna živalstvo v določeni regiji ali času. Tako je glavna razlika med floro in favno rastlinstvo se nanaša na rastlinstvo ker živalstvo se nanaša na živalstvo. Izraz živalstvo in rastlinstvo se uporabljata skupaj za razpravo o biotski raznovrstnosti v določeni regiji.

Kaj je Flora?

Flora je rastlinstvo, ki ga lahko najdemo na določenem območju ali v določenem času. Izraz flora se pogosto uporablja za avtohtone rastline. Izraz flore prihaja iz latinskega jezika in izhaja iz imena boginje cvetov v rimski mitologiji.

Rastline lahko razdelimo v cvetlice, ki temeljijo na regiji, podnebju, obdobju ali posebnem okolju. Regije so lahko različne geografske regije, kot so ravnice ali gore. Naravna flora je avtohtona flora določene regije. Vrtna flora, znana tudi kot kmetijska flora, se nanaša na rastline, ki jih gojijo ljudje. Plevela se nanaša na rastlinske vrste, ki so nezaželene; proučujejo se z namenom, da bi jih nadzorovali ali odpravili. Ker se rastlinstvo v bistvu nanaša na rastline, lahko kot glavne značilnosti flore imenujemo sposobnost proizvodnje lastne hrane, nezmožnost premikanja iz enega kraja v drugega.

Flora se lahko sklicuje tudi na objavo znanstvenega opisa rastlinstva, ki se nahaja na določenem območju ali v določenem časovnem obdobju.


Kaj je živalstvo

Favna se nanaša na vse živali, ki živijo v določenem obdobju ali v regiji. Izraz Nova Zelandija se na primer nanaša na vse živali, ki se nahajajo v Novi Zelandiji. Izraz Fauna izhaja tudi iz latinščine. V Rimski mitologiji je bila Fauna sestra Faunus, dober duh gozda in ravnin.

Favno lahko razvrstimo v različne skupine. Nekatere od teh podrazdelkov vključujejo:

Kryofauna - živali, ki živijo v ledu ali živijo zelo blizu ledu.

Mikrofauna - najmanjša žival in mikroorganizmi.

Megafauna - vključujejo največje živali

Mesofauna - vključujejo makroskopske nevretenčarje, ki živijo v tleh

Avifauna - se nanaša na ptice

Piscifauna - se nanaša na ribe

Ker se favna nanaša na živali, lahko rečemo, da so odvisne od rastlin za hrano. V primerjavi s floro se lahko sposobnost gibanja in nezmožnost proizvodnje hrane označijo kot nekatere glavne značilnosti živalstva.


Razlika med floro in favno

Opredelitev

Flora se nanaša na življenje rastlin, ki ga najdemo na določenem območju ali v določenem času.

Živalski svet se nanaša na živalsko življenje, ki se nahaja na določenem območju ali v določenem času.

Premikanje

Flora ostane na enem mestu.

Živalski svet lahko premaknete iz enega kraja v drugega.

Hrana

Flora lahko pripravijo svojo hrano.

Živalski svet odvisna od živalske flore.

Predmet

Flora študira iz botanike.

Živalski svet študira v zoologiji.


Vljudnost slike: