Razlika med fokusom in koncentracijo - Razlika Med

Razlika med fokusom in koncentracijo

Glavna razlika - Fokus vs Koncentracija

Osredotočenost in koncentracija sta dve besedi, ki se nanašata na našo pozornost. Ti dve besedi se lahko v nekaterih primerih uporabljata izmenično. Vendar se osredotočanja in koncentracije ne da vedno uporabiti medsebojno, ker imajo te besede tudi druge pomene. Poleg tega obstaja tudi razlika med osredotočenostjo in koncentracijo, ki omejuje njihovo medsebojno zamenljivost. Glavna razlika med fokusom in koncentracijo je v tem, da je osredotočenost samostalnik in glagol, medtem ko je koncentracija samo samostalnik.

1. Kaj pomeni osredotočenost? - slovnica, pomen, uporaba in primeri

2. Kaj pomeni koncentracija? - slovnica, pomen, uporaba in primeri

3. Razlika med fokusom in koncentracijo


Kaj se osredotoča

Fokus lahko uporabite kot samostalnik in glagol. Tako samostalnik kot glagol imata v različnih kontekstih različen pomen. Oglejmo si nekaj teh pomenov s primeri.

Osredotočite se kot Samostalnik,

1. Center zanimanja ali dejavnosti

Čakal je, dokler so se vsi osredotočili na oder.

Ogrožanje okolja je bilo v središču njihovega dela.

2. Tesna ali ozka pozornost

Njegov celoten poudarek je bil na dihanju.

Njihova intenzivna osredotočenost na zahteve strank je bila zelo cenjena.

3. Stanje ali kakovost zagotavljanja jasne vizualne opredelitve ali njena izdelava

Vaš obraz je izostren.

Vse se je zameglilo in prostor se je začel vrteti.

Osredotočite se kot Glagol,

4. Prilagodite se prevladujoči ravni svetlobe in postanite sposobni jasno videti

Kamera se je osredotočila na igralčev obraz.

Osredotočil je oči na njen obraz.

5. Bodite pozorni na

Poskusite se osredotočiti na svoj študij.

Raziskava se bo osredotočila na številna vprašanja.


Kaj pomeni koncentracija

Koncentracija je samostalnik glagolskega koncentrata. Merriam-Webster ga opredeljuje kot »sposobnost, da posvetite svojo pozornost ali misel posameznemu predmetu ali dejavnosti« in Oxfordski slovar ga opredeljuje kot »dejanje ali moč osredotočanja pozornosti vseh«. pomen koncentracije je nekoliko podoben pomenu osredotočenosti. Tako ga lahko zamenjamo s poudarkom, ko se uporablja za ozko in ozko pozornost. Na primer,

Glasen bang je motil mojo koncentracijo.

Ko ste zaspani, je težko izgubiti koncentracijo.

Ta naloga bo preverila vašo pozornost in koncentracijo.

Joga vam lahko pomaga izboljšati koncentracijo.

Zamenjava koncentracije s poudarkom v zgornjih primerih ne bo izkrivljala njihovih pomenov, čeprav bi se nekateri stavki zdeli nerodni.

Poleg tega ima lahko koncentracija tudi nekaj drugačnih pomenov. Koncentracija se lahko nanaša tudi na veliko količino na enem mestu. Na primer,

V mestih je koncentracija bogastva.

Ta regija ima največjo koncentracijo morskih ptic.


Razlika med fokusom in koncentracijo

Slovnična kategorija

Osredotočite se je samostalnik in glagol.

Koncentracija je samostalnik.

Pomen - samostalnik

Osredotočite se lahko se nanašajo na središče zanimanja ali dejavnosti ali na tesno ali ozko pozornost.

Koncentracija se nanaša na sposobnost, da posvetite svojo pozornost ali misel posameznemu predmetu ali dejavnosti.

Alternativni pomen

Osredotočite se lahko se nanaša tudi na prilagoditev za ločeno vizijo.

Koncentracija se lahko nanaša na veliko količino nečesa na enem mestu.

Vljudnost slike:

"Koncentracija"