Razlika med silo in močjo - Razlika Med

Razlika med silo in močjo

Glavna razlika - sila proti moči

Sila inmoči sta obe količini, ki se pojavita pri študiju mehanike. V vsakdanji rabi lahko imata oba izraza podobne konotacije; v fiziki pa imata oba izraza dva ločena pomena. The glavna razlika med silo in močjo je izraz sila uporabljen za opisovanje nečesa, kar lahko spremeni zagon nekega predmeta. V tem smislu, sila je opredeljena kot hitrost spremembe zagona. Po drugi strani pa se moč nanaša na hitrost prenosa energije s silo.

Kaj je sila

Sila je nekaj, kar lahko povzroči, da objekt spremeni svoj zagon. Sila je podana s hitrostjo spremembe zagona: