Razlika med silo in tlakom

V vakdanji uporabi o izrazi fOrce inpritik podobne konotacije. Vendar znantvena uporaba teh izrazov ni enaka. Glavna razlika med ilo in tlakom je, da je ila opiana kot interakcija, ki ima zmožnot pov

Razlika med silo in tlakom

Vsebina:

Glavna razlika - sila proti pritisku

V vsakdanji uporabi so izrazi fOrce inpritisk podobne konotacije. Vendar znanstvena uporaba teh izrazov ni enaka. Glavna razlika med silo in tlakom je, da je sila opisana kot interakcija, ki ima zmožnost povzročiti pospešek, medtem ko je tlak definiran kot sila, ki deluje pravokotno na površino na enoto površine.

Kaj je sila

Iz Newtonovega drugega zakona lahko opišemo silo kot interakcijo, ki lahko povzroči pospešek. Seveda, čemreža sila na predmet je 0, potem ne bi bilo neto pospeška. Preprosteje so sile pogosto opisane kotpotiska ali potegne.

Potrebna je sila, da se premika telo, ali da se pospeši, upočasni ali spremeni smer gibanja telesa, ki je že v gibanju. Sila je vektorska količina z določeno smerjo, merjena v enotah newtonov (N).

Kaj je pritisk

Pritisk