Razlika med trenjem in viskoznostjo - Razlika Med

Razlika med trenjem in viskoznostjo

Glavna razlika - trenje in viskoznost

Trenje in viskoznost se nanašata na sile, ki nasprotujejo gibanju. The glavna razlika med trenje in viskoznostjo trenje se uporablja za sile, ki so odporne na relativno gibanje, na splošno, ker Viskoznost se nanaša posebej na uporovne sile, ki se pojavljajo med plastmi tekočine, ko tekočine poskušajo teči. Zato se izraz »trenje« lahko nanaša tudi na uporovne sile med trdnimi površinami ali na uporne sile med trdnimi in tekočimi površinami.

Kaj je trenje

Trenje je izraz, ki se nanaša na sile, ki so odporne na relativno gibanje na splošno. Običajno, ko uporabljamo izraz »trenje«, se nanašamo nasuho trenje. To je trenje, ki se pojavi, ko se dve trdni površini v stiku premikajo ali poskušata premakniti med seboj. Imenujemo ga statično trenje če so površineposkus premikata drug proti drugemu, vendar se dejansko ne premikajo.Ko pride do relativnega gibanja med površinami, imenujemo trenjekinetično trenje.

Velikost trenja se lahko izračuna z množenjem koeficient trenja z normalno kontaktno silo med obema površinama. Če je normalna kontaktna sila