Razlika med hipotezami in teorijo

Hipoteza in teorija ta dve beedi, ki e pogoto uporabljata na področju znanoti in razikav. Čeprav imata ti dve beedi nekoliko podobne pomene, obtaja temeljna razlika med hipotezo in teorijo. Hipoteza

Razlika med hipotezami in teorijo

Vsebina:

Glavna razlika - hipoteze vs teorija

Hipoteza in teorija sta dve besedi, ki se pogosto uporabljata na področju znanosti in raziskav. Čeprav imata ti dve besedi nekoliko podobne pomene, obstaja temeljna razlika med hipotezo in teorijo. Hipoteza je predlagana razlaga za pojasnitev nekega pojava in temelji na omejenih podatkih. Po drugi strani pa je teorija niz idej, ki naj bi razložile dejstva ali dogodke; temeljijo na konkretnih dokazih. To je glavna razlika med hipotezo in teorijo.

Ta članek pojasnjuje,

1. Kaj je hipoteza? - Definicije in funkcije

2. Kaj je teorija? - Definicije in funkcije

3. Kakšna je razlika med hipotezo in teorijo?


Kaj je hipoteza

Hipoteza je predlagana razlaga, ki temelji na nekaterih dokazih. V skladu z Oxfordskim slovarjem je hipoteza »predpostavka ali predlagana razlaga na podlagi omejenih dokazov kot izhodišče za nadaljnje preiskave« in slovar Merriam-Webster jo opredeljuje kot »idejo ali teorijo, ki ni dokazana, ampak vodi v nadaljnjo študijo ali razpravo. “

Vendar pa hipoteza ni znanstveno preizkušena ali dokazana; je logična predpostavka, ki temelji na razpoložljivih dokazih. Hipoteza je lahko natančna ali netočna. Ko je hipoteza znanstveno preizkušena in dokazana, postane teorija.


Hipoteza Andreasa Cellariusa, ki prikazuje planetarna gibanja v ekscentričnih in epicikličnih orbitah.

Kaj je teorija

Teorija je ideja ali niz idej, ki naj bi pojasnila dejstva ali dogodke. Teorija je oblikovana po poglobljeni raziskovalni analizi. Vedno se znanstveno dokazuje z dokazi. Oxfordski slovar opredeljuje teorijo kot »predpostavko ali sistem zamisli, ki naj bi nekaj pojasnile, zlasti tiste, ki temeljijo na splošnih načelih, neodvisnih od stvari, ki jih je treba razložiti.«

Kot je navedeno zgoraj, je teorija običajno oblikovana iz hipoteze. Ko je hipoteza preizkušena in dokazana, je sprejeta kot teorija. Kopernikova Heliocentrična teorija, Darwinova teorija evolucije, kvantna teorija, posebna teorija relativnosti, so primeri nekaterih pomembnih znanstvenih teorij.

Teorijo lahko uporabimo za razumevanje, razlago in napovedovanje koncepta. Tudi teorije se lahko izkažejo za napačne, odvisno od dokazov. Vendar pa je teoretično znanje pomembno za razumevanje različnih konceptov in situacij.


Posebna teorija relativnosti

Razlika med hipotezami in teorijo

Opredelitev

Hipoteza je predlagana razlaga za določen pojav, ki temelji na omejenih dokazih.

Teorija je ideja ali niz idej, ki naj bi pojasnila dejstva ali dogodke.

Testiranje in dokazovanje

Hipoteza ni znanstveno preizkušen ali dokazan.

Teorija je znanstveno preizkušen in dokazan.

Podatki

Hipoteza temelji na omejenih podatkih.

Teorija temelji na širokem obsegu podatkov.

Medsebojna odvisnost

Hipoteza lahko pripelje do teorije.

Teorija formulirati s hipotezo.

Vljudnost slike: