Razlika med izotopom in radioizotopom

Izotopi o različne oblike atomov itega elementa. Radioizotopi o tudi vrta izotopov. Vendar o ti izotopi različni, aj o ti radioaktivni. To pomeni, da lahko ti izotopi delujejo radioaktivno. Atomi o p

Razlika med izotopom in radioizotopom

Vsebina:

Glavna razlika - izotop vs radioizotopov

Izotopi so različne oblike atomov istega elementa. Radioizotopi so tudi vrsta izotopov. Vendar so ti izotopi različni, saj so ti radioaktivni. To pomeni, da lahko ti izotopi delujejo radioaktivno. Atomi so podvrženi radioaktivnemu razpadu, ko so njihovi atomi nestabilni. Zato so nestabilni izotopi določenega kemičnega elementa radioizotopi tega elementa. Ključna razlika med izotopi in radioizotopi je ta radioaktivni razpad radioaktivnih izotopov ali radioaktivni razpad.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je izotop
      – Definicija, lastnosti, primeri
2. Kaj je radioizotop
      - Definicija, lastnosti, primeri
3. Kakšna je razlika med izotopom in radioizotopom
      – Primerjava ključnih razlik

Ključni pojmi: razpolovna doba, izotopi, radioaktivni razpad, radioaktivnost, radioizotopi


Kaj je izotop

Izotopi so različne oblike atomov istega elementa. Sestavljeni so iz enakega števila protonov v njihovem jedru in imajo enako atomsko število. To pa zato, ker imajo atomi istega elementa enako atomsko število. Vendar je število nevtronov, ki so prisotni v njihovih jedrih, različni. Zato se atomske mase izotopov med seboj razlikujejo.

Nekateri izotopi nekaterih kemijskih elementov so stabilni, kadar so drugi izotopi nestabilni. Stabilni izotopi se lahko pojavijo sami ali v kombinaciji z drugimi elementi v naravi. Toda nestabilni izotopi se v naravi ne morejo pojaviti. Da bi postali stabilni, se ti nestabilni izotopi podvržejo radioaktivnemu razpadu.

Vendar pa je kemijsko obnašanje izotopov določenega kemičnega elementa enako, ker imajo vsi izotopi enako število elektronov in enako atomsko strukturo glede na elektronsko konfiguracijo. Vendar imajo zaradi razlik v atomskih masah različne fizikalne lastnosti. Te razlike lahko opazimo predvsem v manjših kemijskih elementih, kot je vodik.


Slika 1: Izotopi vodika

Na primer, ko upoštevamo izotope vodika, obstajajo trije glavni izotopi vodikovega elementa. Gre za protium, devterij in tritij. Vsi ti izotopi imajo enako število protonov v svojem jedru, en proton. Protium nima nevtronov; Deuterij ima en nevtron, tritij ima dva nevtrona. Zato imajo atomske mase v vodikovih izotopih velike razlike med njimi. Vendar imajo vsi ti izotopi samo en elektron. Zato so kemijske lastnosti izotopov vodika skoraj enake.

Kaj je radioizotop

Radioizotop je nestabilen izotop kemičnega elementa, ki se lahko radioaktivno razgradi. Ker so ti izotopi nestabilni, se radioaktivno razgradijo, da postanejo stabilni. Večina stabilnih izotopov ne kaže radioaktivnosti.

Izraz "polovično življenje"Je opredeljen kot čas, ki ga je spojina dobila, da dobi radioaktivni razpad polovico svoje začetne mase. Pri nestabilnih radioizotopih je razpolovna doba zelo kratka. Hitro se izpostavijo radioaktivnosti in postanejo stabilne.

Radioaktivni razpad povzroča sevanje. Nestabilni izotopi imajo veliko število nevtronov ali protonov v njihovih jedrih. Nevtronski izotopi lahko oddajajo sevanje s pretvorbo nevtronov v različne delce. V izotopih, bogatih s protoni, se protoni pretvarjajo v različne delce. Ti delci se oddajajo kot sevanje. Obstajajo tri glavne vrste sevanja, ki jih lahko oddaja radioizotop. So alfa sevanje, beta sevanje in gama sevanje. Ta sevanja lahko poškodujejo naše telo s penetracijo v kožo. Zato moramo paziti pri ravnanju s temi elementi.


Slika 2: Radioaktivni izotopi se hranijo v varnih zabojih, kjer se oddajano sevanje ne more pojaviti.

Radioizotopi se uporabljajo v različnih aplikacijah zaradi svoje sposobnosti, da oddajajo sevanje. Na primer, radioizotope lahko uporabimo za spremljanje procesov, kot je replikacija DNA ali transport aminokislin. Težki radioizotopi se uporabljajo pri proizvodnji jedrske energije.

Razlika med izotopom in radioizotopom

Opredelitev

Izotop: Izotopi so različne oblike atomov istega elementa.

Radioizotop: Radioizotop je nestabilen izotop kemičnega elementa, ki se lahko radioaktivno razgradi.

Stabilnost

Izotop: Izotopi so lahko stabilni ali nestabilni.

Radioizotop: Radioizotopi so nestabilni izotopi.

Radioaktivnost

Izotop: Izotopi nekaterih elementov lahko pokažejo radioaktivnost.

Radioizotop: Radioizotopi so v bistvu radioaktivni.

Prisotnost v naravi

Izotop: Stabilne izotope lahko najdemo v elementarni obliki ali v kombinaciji z drugimi elementi v naravi.

Radioizotop: Radioizotope lahko najdemo v naravi kratek čas.

Polovično življenje

Izotop: Stabilni izotopi nimajo razpolovne dobe, vendar imajo nestabilni izotopi razpolovno dobo.

Radioizotop: Radioizotopi imajo vedno razpolovno dobo.

Zaključek

Radioizotopi so vrsta izotopov. So nestabilni izotopi določenega kemičnega elementa. Stabilni izotopi niso izpostavljeni radioaktivnemu razpadu, ker lahko v naravi obstajajo kot stabilne spojine. Vendar radioizotopi niso stabilni. Zato se morajo radioaktivno razpadati, da bi postali stabilni. To je glavna razlika med izotopom in radioizotopom.

Reference:

1. Helmenstine, Anne Marie. »Spoznajte, kaj so izotopi v kemiji.«