Razlika med jezerom in ribnikom - Razlika Med

Razlika med jezerom in ribnikom

Glavna razlika - Lake vs Pond

Oba jezera in ribniki so stoječa ali počasna vodna telesa, obdana s kopnim. Ni znanstvene ali uradne klasifikacije, ki bi prepoznala razliko med njimi; običajno so razvrščeni glede na velikost. A jezero je relativno večji in globlji od ribnika. Oba vodna telesa sta lahko naravna ali umetna. Najprej preglejmo značilnosti teh dveh vidikov ločeno, preden jih primerjamo.

Kaj je jezero

Jezero je počasi premikajoče se vodno telo, obdano s kopnim. Jezero je lahko naravno ali umetno ustvarjeno. Veliko jezer proizvaja človek za kmetijsko ali industrijsko rabo, proizvodnjo hidroelektrične energije ali za oskrbo s pitno vodo, rekreativne namene itd. Naravna jezera izvirajo iz naravnih pojavov, kot so ledeniška aktivnost, tektonska gibanja (gibanje tektonskih plošč, ki tvorijo zemeljsko skorjo). ), vulkanska dejavnost in rečna erozija. Večina jezer na svetu so sladkovodna jezera. Večina jezer na zemlji leži na severni polobli v višjih širinah. Jezero Michigan-Huron (največje jezero po površini) Bajkalno jezero v Sibiriji (najgloblje in najstarejše jezero na Zemlji), jezero Tanganjika (najdaljše jezero na Zemlji) Jezero Titicaca (največje jezero v Južni Afriki) je nekaj primerov opaznih jezer na Zemlji.

Pomembna značilnost jezera je, da sončna svetloba na splošno ne doseže dna jezera. Globina jezera vpliva tudi na temperaturo jezera; jezero ima stratificirano temperaturno strukturo. Zaradi spremembe gostote vode s temperaturo imajo različne globine jezera različne temperature. To tvori tri plasti: Epilimnion (vrh jezera), Metalimnion (srednji sloj, ki lahko čez dan spreminja globino) in Hypolimnion (spodnji sloj).

Veliko jezero lahko vpliva na podnebje okolja.


Kaj je ribnik

Ribnik je statično vodno telo, naravno ali umetno ustvarjeno, ki je manjše in plitvejše od jezera. Čeprav ne obstaja znanstvena ali uradna standardizacija za identifikacijo ribnika, znanstveniki običajno uporabljajo razlage, kot so „vodna telesa, kjer svetloba prodre na dno vodnega telesa,“ „vodna telesa dovolj plitka, da lahko korenine vodne rastline rastejo skozi vse,“ in „vodna telesa, ki nimajo valov na obali.“ Statična narava ribnikov zagotavlja habitate za mokrišča rastlin in živali, kot so vodne lilije, žabe, želve in čaplje. To biotsko raznovrstnost olajšuje tudi plitkost vode. Sončna svetloba lahko prodre v dno jezera in ustvari zadostno količino kisika za preživetje vodnega življenja. Ribnike običajno ustvarijo ljudje za rekreativne namene, estetsko privlačnost, kmetijske dejavnosti itd.


Poglejmo zdaj razliko med jezerom in ribnikom.

Razlika med ribnikom in jezerom

Velikost

Jezero: Jezero ima večjo površino kot ribnik.

Ribnik: Ribnik ima manjšo površino.

Globina

Jezero: Jezero je globoko in sonce ne prodre v dno.

Ribnik: Ribnik je plitvo in omogoča sončni svetlobi, da doseže dno.

Temperatura

Jezero: Različne globine imajo različne temperature.

Ribnik: Temperatura na splošno ostane konstantna.

Valovi

Jezero: Velika jezera imajo val, ki pomika obalo.

Ribnik: Ribniki nimajo valov, ki bi pometali obalo.

Fotosinteza

Jezero: Rastline lahko vidimo samo na površini. Zato je fotosinteza omejena na zgornjo plast jezera.

Ribnik: Vidne so ukoreninjene rastline. Zato fotosinteza ni omejena na zgornjo plast.

Vpliv na okoliško okolje

Jezero: Če je jezero dovolj veliko, lahko vpliva na podnebje okolice.

Ribnik: Na ribnik vpliva podnebje okolja.