Razlika med množično številko in atomsko maso - Razlika Med

Razlika med množično številko in atomsko maso

Glavna razlika - masovna številka proti atomski masi

Tako masna številka kot atomska masa sta med seboj zelo tesno povezani in označujeta težo elementov. Razlikujejo se po načinu definiranja. The glavna razlika med masnim številom in atomsko maso je tomasno število obravnava posamezne atome, ki se upoštevajo ločenoker atomska masa obravnava tehtano povprečje elementa, vključno z njegovimi izotopi.

Kaj je masovna številka

Kot je navedeno zgoraj, je masno število povezano s težo enega obravnavanega atoma. Atom je sestavljen iz jedra in orbitale okoli njega. Te orbitale obstajajo v prostem prostoru in sprejemajo elektrone. Vendar pa je teža elektronov zanemarljiva v primerjavi z jedrom jedra. Zato teža elektronov ne prispeva k teži atoma / elementa. Jedro je sestavljeno iz protonov in nevtronov. Nevtroni in protoni so skoraj enaki po teži, vendar se zelo rahlo spreminjajo. Protoni so pozitivno nabiti in nevtroni so nevtralni. Zato jedro ostaja pozitivno nabito. Vendar pa se atom kot celota šteje za nevtralne entitete, ker se pozitivni naboj iz protonov nevtralizira z negativnim nabojem elektronov. Število elektronov v atomu je enako številu protonov.

Elementi v periodnem sistemu so razvrščeni v skladu z naraščajočo masno številko. Masno število je simbolično prikazano v zgornjem levem kotu, ko je element označen. Masno število se razlikuje od atomskega števila, saj predstavlja samo število protonov ali elektronov v elementu. In atomsko število je običajno napisano v spodnjem levem kotu elementa.


Kaj je atomska masa

Ta izraz je zelo tesno povezan z masnim številom. To dejansko pomeni isto stvar dobesedno, vendar se v tem primeru upoštevajo tudi izotopske oblike vsakega elementa. Elementi lahko obstajajo v različnih oblikah. Te različne oblike so na splošno znane kot izotopi in imajo enako identiteto kot najbolj bogat / stabilen element. Izotopi imajo torej enako atomsko število, vendar imajo različna masna števila. Zaključimo lahko, da izotopi nosijo enako količino protonov in elektronov; razlikuje se le število nevtronov. Torej, kaj se razlikuje med njimi je teža.

Pri upoštevanju vsake izotopske oblike se lahko masa elementne oblike izrazi kot povprečna vrednost, kjer se povprečne mase posameznih izotopskih oblik povprečijo. To se imenuje „atomska masa“ elementa. Zato ima atomska masa skoraj enako številčno vrednost kot masno število, pri čemer se spremeni le nekaj decimalnih vrednosti. Vsaka številka se uporablja za namene ugodnosti, odvisno od konteksta uporabe.


Razlika med množično številko in atomsko maso

Opredelitev

The Masna številka je teža jedra atoma.

The Atomska misa je povprečna teža oblike elementa.

Simbol

The Masna številka je napisano v zgornjem levem kotu elementarnega izraza.

The Atomska misa ni simboliziran kot tak.

Upoštevanje izotopov

Masna številka ne upošteva obstoja izotopov, ker se nanaša na težo vsakega atoma posebej.

The Atomska misa nanaša na povprečno težo elementarne oblike in zato upošteva obstoj izotopov in njihovo številčnost.

Numerična vrednost

The Masna številka je poenostavljeno število, običajno brez decimalnih mest.

The Atomska misa obravnava več decimalnih vrednosti, saj je tehtano povprečje.

Enostavnost uporabe

The Masna številka je lažja za splošne namene.

The Atomska misa je koristno pri izvajanju določenih izračunov.


Vljudnost slike:

“Periodni sistem velikih” do 2012rc - Lastna delaNapisi in pisava je določena: Fotograf.