Razlika med srednjeveško in renesančno literaturo - Razlika Med

Razlika med srednjeveško in renesančno literaturo

Glavna razlika - srednjeveška in renesančna literatura

Srednjeveška doba in renesančna doba sta dve različni obdobji v zgodovini. V teh dveh obdobjih obstajajo izrazite razlike v jeziku, slogu in obsegu literature. Književnost v srednjem veku je bila zaznamovana s krščanstvom in viteštvom, na renesančno literaturo pa je močno vplival napredek umetnosti in znanosti ter nastanek humanizma. To je glavna razlika med srednjeveško in renesančno literaturo.

Srednjeveška literatura

Srednji vek ali srednjeveško obdobje je trajalo od 5th stoletja do 15. stoletja. Zato je literatura, ki spada v to obdobje, znana kot srednjeveška literatura. Pomembno pa je omeniti, da se angleška literatura začne z epsko pesmijo Beowulf, ki je bila napisana nekje med 8.th in 11th stoletja. Ena od najpomembnejših značilnosti zgodnjesrednjeveške literature je, da je bila večina literarnega dela napisana v starem angleškem jeziku, kot je bil primer Beowulf. Večina zgodnje literature srednjega veka je bila tudi anonimna.

Religija je imela pomembno mesto v srednjeveški literaturi; večina dela je uporabljala krščanske teme, kot sta smrt in vstajenje, dobro in zlo ter nebesa in Zemlja. Klavdorsko in dvorsko ljubezen sta bila tudi slavna tema srednjeveške literature. Te teme so se pogosto uporabljale v žanru, imenovanem romance ali viteška romantika, ki je večinoma o pustolovščini vitezov, ki imajo veliko junaških in viteških lastnosti. Sir Gawain in Zeleni vitez je odličen primer tega žanra.

Pearl Poet's Pearl, potrpežljivost, čistost, in Sir Gawain in Zeleni vitez, Langland's Piers Plowman, John Gower's Confessio Amantisin dela Geoffreyja Chaucerja Canterbury Tales so nekateri primeri literature v srednjem veku.


Renaissance Literature

Renesansa je bila kulturno in umetniško gibanje, ki povezuje vrzel med srednjim vekom in moderno zgodovino. Angleška renesansa sega od konca 15. do začetka 17. stoletja. uvedba tiskarskega stroja je bila pomemben dogodek v tem obdobju, ki je vodila v razcvet literature.

Na renesančno literaturo so vplivale predvsem ideje renesančne umetnosti, politike in religije; poleg tega so močno vplivali na grško in rimsko literaturo. Drama in poezija sta bili najbolj priljubljeni obliki renesančne literature.

Renesančni pisci so v svojem delu raziskovali verske in družbene teme; verske teme so pogosto raziskovali s povsem drugačnim pristopom kot srednjeveški pisatelji. John Milton's Izgubljeni raj in Christopher Marlowe's Doktor Faustus je nekaj primerov za to temo.

William Shakespeare je eden izmed najbolj priljubljenih primerov renesančnih pisateljev. Na njegovo pisanje so vplivale grške tragedije, zgodovinska in socialna vprašanja.

Edmund Spenser, William Shakespeare, Ben Jonson, Sir Philip Sidney, Christopher Marlowe, John Donne in George Herbert so pomembne osebe v renesančni literaturi.


Razlika med srednjeveško in renesančno literaturo

Časovno obdobje

Srednjeveška literatura je literatura, ki spada v srednji vek. (5th – 15th stoletje)

Renaissance Literature je literatura od 15. do začetka 17. stoletja.

Jezik

Srednjeveška literatura je bila napisana v starem angleškem in srednjem angleškem jeziku.

Renaissance Literature je bila napisana v zgodnji sodobni angleščini.

Teme

Srednjeveška literatura je bil osredotočen na koncepte, kot so vera, viteštvo in ljubezen.

Renaissance Literature vere, zgodovinske in socialne zadeve.

Religija

Srednjeveška literatura je bila osredotočena na verske teme.

Renaissance Literature raziskoval vero v drugem pristopu.


Vljudnost slike:

"Hitrost Leighton-God!" Edmunda Leightona - Sotheby’s Sale katalog (Public Domain)