Razlika med modulom elastičnosti in modulom trdnosti - Razlika Med

Razlika med modulom elastičnosti in modulom trdnosti

Glavna razlika - modul elastičnosti in modul trdnosti

Modul elastičnosti in modul togosti sta dve številki, ki ju inženirji materialov uporabljajo za opis, kako se material deformira. The glavna razlika med modulom elastičnosti in modulom togosti Modul elastičnosti opisuje, kako se material deformira, ko se sila uporablja pod pravim kotom na površino predmeta, pri čemer se material podaljša ali skrajša, medtem ko. t modul togosti opisuje, kako se material deformira, ko je sila uporabljena vzporedno s površino predmetapovzroči, da se ena od površin premakne glede na drugo površino istega objekta.

Kaj je modul elastičnosti

Modul elastičnosti (modul Young) je število, ki opisuje razmerje med stresom in deformacijo predmeta, ki se deformira s silo, ki je pravokotna na površino predmeta. Thestres materiala je deformacijska sila na enoto površine. Spodnja slika na primer prikazuje predmet, ki se podaljša zaradi natezne sile. V tem primeru je stres (