Razlika med oktanskim številom in cetansko številko - Razlika Med

Razlika med oktanskim številom in cetansko številko

Glavna razlika - oktansko število proti cetanskemu številu

Gorivo je spojina, ki lahko pretvarja kemično energijo v toplotno energijo. Goriva lahko sproščajo energijo s sežiganjem. Gorivo je na voljo kot trdne snovi, tekočine ali plini. Glavni viri komercialnega goriva so surova nafta in naravni plini. Ti viri se obdelujejo za pridobitev zaželenih ogljikovodikov, ki se lahko uporabljajo v avtomobilih. Oktansko število je vrednost, ki se uporablja za ocenjevanje odpornosti goriva na trkanje. Cetansko število je merjenje vžignih lastnosti goriva. Glavna razlika med oktanskim številom in cetanskim številom je ta oktansko število daje idejo o delovanju goriva, medtem ko cetansko število daje idejo o vžigu goriva.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je oktansko število
      - Opredelitev, pomen in aplikacije
2. Kaj je cetansko število
      - Opredelitev, pomen in aplikacije
3. Kakšna je razlika med oktanskim številom in cetanskim številom
      - Primerjava ključnih razlik

Ključni pojmi: cetansko število, surova nafta, gorivo, naravni plini, oktansko število, nafta


Kaj je oktansko število

Oktansko število je merilo učinkovitosti goriva. Imenuje se tudi antiknokratna količina goriva. Ko se v motorju uporablja gorivo, bo motor povzročil udarni učinek. Z drugimi besedami, gorivo lahko povzroči, da se motor pokvari.

Oktansko število je podano za določeno gorivo na podlagi relativnega trka. Ta učinek trka je ocenjen na podlagi udarca izooktana. Izoktan ima minimalen učinek trka. Zato se oktansko število izooktana šteje za 100. Nasprotno pa se oktansko število heptana šteje za 0. To je zato, ker heptan povzroči največje trkanje, kadar se uporablja v motorju.


Slika 1: oktanske številke različnih goriv

Oktansko število je enako odstotku prostornine izooktana v gorivu. Oktan 92 je na primer gorivo, ki je sestavljeno iz 92% izooktana in 8% heptana. Če je oktansko število veliko, je dobro gorivo za uporabo v motorju.

Kaj je cetansko število

Cetansko število je merilo za zakasnitev vžiga goriva. Meri se za dizelsko gorivo. Večje cetansko število pomeni krajši čas zakasnitve vžiga, kar pomeni, da se hitro vname. Nižje cetansko število pomeni daljši čas zakasnitve vžiga; to pomeni, da se vname počasi. Ta čas zakasnitve je čas, ki ga porabi dizelski motor za njegovo izgorevanje.

Cetan je brezbarvna tekočina. Je ogljikovodik. Zlahka se vžge pod stiskanjem. Zato je podana cetanska številka 100. Druge dizelske vrste dobijo cetansko število v primerjavi z vžigom cetanske tekočine.


Razlika med oktanskim številom in cetansko številko

Opredelitev

Oktansko število: Oktansko število je merilo učinkovitosti goriva.

Cetansko število: Cetansko število je merilo za zakasnitev vžiga goriva.

Pomen

Oktansko število: Oktansko število je pomembno za napovedovanje trka motorja.

Cetansko število: Cetansko število je pomembno za napovedovanje vžiga motorja.

Uporaba

Oktansko število: Oktansko število je podano za bencin.

Cetansko število: Cetansko število je podano za dizelsko gorivo.

Primerjava

Oktansko število: Ocena oktana se opravi ob upoštevanju oktanskega števila izooktana kot 100.

Cetansko število: Ocena cetana se opravi ob upoštevanju vžiga cetana.

Zaključek

Oktansko število in cetansko število sta zelo pomembna pri določanju najboljšega goriva, ki se lahko uporablja za motorje avtomobilov. Glavna razlika med oktanskim številom in cetanskim številom je ta, da oktansko število daje idejo o delovanju goriva, cetansko število pa daje idejo o vžigu goriva.

Reference:

1. „Oktansko število“. Enciklopedija Britannica, Enciklopedija Britannica, vključno z 2. avgustom 2013,