Razlika med paradigmo in teorijo - Razlika Med

Razlika med paradigmo in teorijo

Glavna razlika - paradigma proti teoriji

Paradigma in teorija sta dve besedi, ki zmedeta mnoge študente na področju znanosti. Teorija je znanstveno verodostojno splošno načelo ali načela, ki pojasnjujejo pojav. Paradigma je model, ki ga sestavljajo teorije, raziskovalne metode, postulati itd. To je ključna razlika med paradigmo in teorijo.

Ta članek pojasnjuje,

1. Kaj je paradigma
- Opredelitev, značilnosti, značilnosti

2. Kaj je teorija
- Opredelitev, značilnosti, značilnosti

3. Kakšna je razlika med paradigmo in teorijo


Kaj je paradigma

Definicije paradigme

Paradigma je model ali vzorec. Oxfordski slovar ga opredeljuje kot »pogled na svet, ki je osnova teorij in metodologije določenega znanstvenega predmeta«, in v slovarju ameriške dediščine kot »sklop predpostavk, konceptov, vrednot in praks, ki predstavljajo način gledanja na realnost skupnosti, ki jih deli, zlasti v intelektualni disciplini “.

Značilnosti in značilnosti

Paradigma je več kot le teorija. Gre za kombinacijo teorij, postulatov, raziskovalnih metod itd.

Thomas Khun, ameriški filozof in fizik, definira paradigmo kot »splošno priznane znanstvene dosežke, ki za določen čas zagotavljajo modelne probleme in rešitve za skupnost praktikov«. Po njegovem mnenju vsebuje naslednja dejstva:

  • Kaj je treba upoštevati
  • Kakšna vprašanja je treba zastaviti
  • Kako naj bodo strukturirana ta vprašanja
  • Kakšne napovedi uporablja primarna uporabljena teorija
  • Kako je treba interpretirati rezultate znanstvenih poskusov
  • Kako je treba izvesti eksperiment / kaj je potrebno za izvedbo poskusa

Premik paradigme je bistvena sprememba v osnovnih konceptih in eksperimentalnih praksah znanstvene discipline.


Kaj je teorija

Definicije teorije

Teorija je znanstveno verodostojno splošno načelo ali načela, ki pojasnjujejo pojav. Ameriška dediščina jo opredeljuje kot »niz izjav ali načel, zasnovanih za razlago skupine dejstev ali pojavov, zlasti tistega, ki je bil večkrat preizkušen ali je splošno sprejet in se lahko uporabi za napovedovanje naravnih pojavov«. Oxfordski slovar definira teorijo kot »predpostavko ali sistem zamisli, ki naj bi nekaj pojasnile, zlasti tiste, ki temeljijo na splošnih načelih, neodvisnih od razlage«.

Značilnosti in značilnosti

Teorija običajno temelji na hipotezi. Ko se hipoteza dokaže in postane splošno sprejeta, postane teorija. Vendar pa so za dokazovanje teorije potrebna stalna opazovanja in ponavljajoče se eksperimentiranje. Nekateri primeri znanstvenih teorij vključujejo teorijo naravne selekcije, teorijo posebne relativnosti, celično teorijo, kvantno teorijo in teorijo splošne relativnosti.

Teorija pojasnjuje vzrok pojava, torej, zakaj se nekaj zgodi. Zanesljivost teorije je odvisna od dokazov, ki se uporabljajo za njegovo podporo. Nekatere teorije je treba revidirati ali zamenjati s časom, saj se lahko pojavijo novi dokazi. Sodobna evolucijska sinteza je na primer teorija, v kateri je Darwinova teorija evolucije združena z genetiko, da bi pojasnila proces evolucije.


Razlika med paradigmo in teorijo

Opredelitev:

Paradigma: Paradigma je niz predpostavk, konceptov, vrednot in praks, ki predstavljajo način gledanja na realnost za skupnost, ki jih deli, zlasti v intelektualni disciplini.

Teorija: Teorija je niz izjav ali načel, zasnovanih za razlago skupine dejstev ali pojavov, zlasti tistega, ki je bilo večkrat preizkušeno ali je splošno sprejeto in se lahko uporabi za napovedovanje naravnih pojavov.

Narava

Paradigma: Paradigma je kombinacija standardov, teorij, postulatov in raziskovalnih metod.

Teorija: Teorija temelji na dokazani hipotezi.

Vljudnost slike:

»Arnoldova ocena teorije čustev« (CC BY-SA 2.5) preko