Razlika med strastjo in sočutjem

trat in očutje ta dva občutka, ki ju vak poameznik čuti. trat e nanaša na močan občutek navdušenja in / ali razburjenja ali močan občutek polnega ali romantičnega občutka. očutje e nanaša na očutno z

Razlika med strastjo in sočutjem

Vsebina:

Glavna razlika - Passion vs Compassion

Strast in sočutje sta dva občutka, ki ju vsak posameznik čuti. Strast se nanaša na močan občutek navdušenja in / ali razburjenja ali močan občutek spolnega ali romantičnega občutka. Sočutje se nanaša na sočutno zavest o stiski drugih, skupaj z željo, da jo ublažimo. Glavna razlika med strastjo in sočutjem je ta strast je notranji občutek, ki nas spodbuja, da izpolnimo svoje želje in želje, sočutje pa je občutek, ki ga čutimo do drugih. Z drugimi besedami, strast nas spodbuja, da smo srečni ker sočutje nas spodbuja, da naredimo druge srečne.

Ta članek pojasnjuje,

1. Kaj je strast? - Opredelitev, pomen in uporaba s primeri

2. Kaj je sočutje? - Opredelitev, pomen in uporaba s primeri

3. Ključne razlike med strastjo in sočutjem


Kaj je strast?

Izraz strast ima lahko več pomenov. Strast se lahko nanaša na močan občutek navdušenja ali navdušenja za nekaj ali o tem, da nekaj naredimo, pa tudi za močan spolni ali romantični občutek za nekoga. Poglejte naslednje primere, da boste jasneje razumeli pomen in uporabo te besede.

Ples je njena strast.

Bil je edini študent, ki je imel strast do učenja.

Govorila je s strastjo.

Njen brat je razvil strast do vrtnarjenja.

V zgornjem primeru se strast nanaša na močan občutek navdušenja ali navdušenja. Naslednji stavki vsebujejo drugi pomen strasti; intenzivne romantične ali spolne občutke.

Njihova vsestranska strast drug za drugim je privedla do uničenja dveh družin.

Olivia skrbi za Dan.

Strast je notranji občutek, tj. Strast se nanaša na želje, želje in želje posameznika. Te želje so ponavadi tisto, kar posameznik želi zase, kaj mu je všeč, itd.


Kaj je sočutje

Sočutje je sočutno usmiljenje in skrb za trpljenje ali nesrečo drugih. Občutek želijo pomagati nekomu, ki je bolan, lačen, v težavah itd. Z drugimi besedami, to je, ko se srce premakne za drugo situacijo. Revščina, nasilje, invalidnost, nesreča, bolezen, smrt itd. So nekatere situacije, ki v človeku zbujajo sočutje. Ko vidite osebo v takšni situaciji, boste morda želeli pomagati tej osebi, da se izogne ​​tej stiski.

Naslednji primeri vam bodo pomagali bolje razumeti pomen in uporabo tega samostalnika.

Žrtve vojne si zaslužijo naše sočutje in razumevanje.

Čutila sem sočutje za ubogo žensko, vendar nisem mogla ničesar storiti.

Medicinske sestre niso pokazale niti sočutja niti usmiljenja do revnih pacientov.

Kraljica je pokazala sočutje do revnega otroka.


Razlika med strastjo in sočutjem

Opredelitev

Strast se nanaša na močan občutek navdušenja in / ali navdušenja ali močnega spolnega ali romantičnega občutka.

Sočutje se nanaša na simpatično zavest o stiski drugih, skupaj z željo, da jo ublažimo.

Sami proti drugim

Strast o izpolnjevanju lastnih želja in želja posameznika.

Sočutje ljudi spodbudi pomoč drugim.

Vljudnost slike:

»G. Conti La parabola del Buon Samaritano Messina Chiesa della Medaglia Miracolosa Casa di Ospitalità Collereale "G. Conti - Accascina (Public Domain)