Razlika med poroznostjo in prepustnostjo - Razlika Med

Razlika med poroznostjo in prepustnostjo

Glavna razlika - poroznost v primerjavi s prepustnostjo

Poroznost in prepustnost sta lastnost kamnin in tal. The glavna razlika med poroznostjo in prepustnostjoporoznost je merjenje prostora med skalami ker prepustnost je merilo, kako lahko tekočine tečejo med kamni.

Kaj je poroznost

Poroznost meri, koliko prostora je med skalami. Šteje se, da je razmerje med prostim prostorom (ali porami) v skali do njegovega celotnega volumna in je pogosto izraženo kot frakcija ali odstotek. Ker lahko tekočine zasedajo te proste prostore med skalami, je tudi poroznost merilo, koliko tekočin lahko držijo kamnine.

Obstaja več načinov za meriti poroznost vzorca tal. Ena metoda za merjenje poroznosti se imenujeArhimedova metoda. Za testiranje poroznosti s to metodo se najprej izmeri masa vzorca tal, ko je zemlja suha. Pokličimo to maso