Razlika med rasizmom in predsodki

Tako raizem kot predodki o povzročili številne težave v družbi. Vendar pa obtaja razlika med raizmom in predodki. Raizem je prepričanje, da imajo vi člani vake rae značilnoti, poobnoti ali latnoti, z

Razlika med rasizmom in predsodki

Vsebina:

Glavna razlika - rasizem proti predsodkom

Tako rasizem kot predsodki so povzročili številne težave v družbi. Vendar pa obstaja razlika med rasizmom in predsodki. Rasizem je prepričanje, da imajo vsi člani vsake rase značilnosti, sposobnosti ali lastnosti, značilne za to raso, zato so nekatere rase boljše od drugih. Predsodki so predsodki, ki ne temeljijo na razumu ali dejanskih izkušnjah. Predsodke lahko opredelimo kot enega od vzrokov rasizma. To je glavna razlika med rasizmom in predsodki.


Kaj je rasizem?

Rasizem je prepričanje, da je rasa primarna determinanta človeških lastnosti in sposobnosti in da rasne razlike ustvarjajo notranjo superiornost določene rase. S preprostimi besedami je sovraštvo ene osebe z drugim ali prepričanje, da je ena rasa boljša od druge. Ta tako imenovana superiornost ali manjvrednost rase se meri po barvi kože, jeziku, običajih in tradicijah, kraju rojstva ali katerem koli drugem dejavniku, ki domnevno odraža osnovno naravo posameznikov.

Rasizem je lahko prisoten v družbenih dejanjih in praksah ali v političnih sistemih. Lahko povzroči dejanja, kot so ksenofobija, drugačnost, segregacija, hierarhična razvrstitev in sorodni družbeni fenomeni. Ta koncept rasizma je obstajal skozi celotno zgodovino človeštva in je povzročil suženjstvo in vojne.


Kaj je predsodkov

Predsodki so nezaslužen, pogosto negativen odnos do posameznika, ki temelji na članstvu posameznika v družbeni skupini. Pod izrazom članstvo v družbeni skupini mislimo na dejavnike, kot so rasa, spol, starost, kasta, politična mnenja, vera itd. Pomembno pa je vedeti, da je to vnaprej določen pogled ali sodba, ki ne temelji na dejstvih ali izkušnje. Takšne predsodke o rasi lahko povzročijo rasizem.

Predsodke pogosto povzroča pomanjkanje znanja in zaupanja v drugo družbeno skupino. Na primer, ljudje pogosto kažejo negativen odnos do posameznikov, ki pripadajo različni skupini in kažejo pozitiven odnos do tistih, ki pripadajo svoji skupini. Posamezniki kažejo nevljudnost, sovraštvo in nepravično vedenje do drugih družbenih skupin na podlagi predsodkov.

Predsodki niso lastno prepričanje ali koncept; pridobimo ga od tistih, ki so okoli nas. Čeprav to ni neločljiv koncept, je težko spremeniti predsodke, saj so se učili od otroštva.


Razlika med rasizmom in predsodki

Opredelitev

Rasizem je prepričanje, da imajo vsi člani vsake rase značilnosti, sposobnosti ali lastnosti, značilne za to raso, zato so nekatere rase boljše od drugih.

Predsodki je vnaprej oblikovano mnenje, ki ne temelji na razumu ali dejanskih izkušnjah.

Rezultati

Rasizem je posledica predsodkov.

Predsodki lahko povzroči rasizem.

Vzrok

Rasizem povzroča nevoljnost in sovraštvo.

Predsodki povzroča predvsem nevednost.

Uničenje

Rasizem ima bolj destruktivne rezultate kot predsodke.

Predsodki manj destruktivno kot rasizem.

Vljudnost slike:

„Segregacija 1938b“ Johna Vachona za U. S. Farm Security Administration - Kongresna knjižnica [1]. Licencirano pod