Razlika med sevanjem in emisijami

evanje in emiije ta dva povezana pojma. evanje je emiija energije kot elektromagnetnih valov ali kot gibajočih e ubatomkih delcev, predvem viokoenergetkih delcev, ki povzročajo ionizacijo. Elektromag

Razlika med sevanjem in emisijami

Vsebina:

Glavna razlika - sevanje proti emisijam

Sevanje in emisije sta dva povezana pojma. Sevanje je emisija energije kot elektromagnetnih valov ali kot gibajočih se subatomskih delcev, predvsem visokoenergetskih delcev, ki povzročajo ionizacijo. Elektromagnetno sevanje je označeno z valovno dolžino. Emisija je proizvodnja in odvajanje nečesa, zlasti plina ali sevanja. Emisije se lahko pojavijo v različnih oblikah, kot so emisije plinov, emisije delcev, sevanje itd. Glavna razlika med sevanjem in emisijami je ta sevanje je proces prenašanja tega, kar se oddaja, medtem ko je emisija proces nastajanja in sproščanja nečesa.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je sevanje
- Definicija, Različne vrste, Primeri
2. Kaj je emisija
- Definicija, različne vrste
3. Kakšna je razlika med sevanjem in emisijami
- Primerjava ključnih razlik

Ključne besede: elektromagnetni valovi, emisije, gama sevanje, ionizacija, penetracija, sevanje, radioaktivni razpad, valovna dolžina


Kaj je sevanje

Sevanje je emisija energije kot elektromagnetnih valov ali kot gibajočih se subatomskih delcev, predvsem visokoenergetskih delcev, ki povzročajo ionizacijo. Sevanje lahko definiramo tudi kot način potovanja energije skozi vesolje.

Sevanje se lahko pojavi bodisi z valovi bodisi z delci. Sevanje se lahko odvija tako skozi vesolje kot tudi skozi nekatere materiale. Obstajata dve vrsti sevanja kot ionizirajoče sevanje in neionizirajoče sevanje. Ionizirajoče sevanje je sevanje, ki prenaša dovolj energije za osvobajanje elektronov iz atomov ali molekul. To pomeni, da ionizirajoče sevanje lahko ionizira stvari. Neionizirajoče sevanje se nanaša na katero koli vrsto elektromagnetnega sevanja, ki ne prenaša dovolj energije za ionizacijo atomov ali molekul. Neionizirno sevanje torej ne more ionizirati stvari.

Podrobnosti o nekaterih skupnih oblikah sevanja so obravnavane spodaj.

Alfa sevanje

Alfa sevanje (α) je vrsta ionizirajočega sevanja. Alfa sevanje vsebuje alfa delce. Alfa delci so sestavljeni iz dveh protonov in dveh nevtronov. Alfa sevanje se pojavi, ko atom preide v radioaktivni razpad. Zaradi visoke mase in električnega naboja (+2) alfa delci močno vplivajo na materijo. Lahko pa gre skozi zrak le do nekaj centimetrov in se zlahka ustavi s tankim materialom. Ex: alfa sevanje ne more prodreti skozi kožo.

Beta sevanje

Beta sevanje (β) je vrsta ionizirajočega sevanja, ki ga sestavljajo elektroni ali pozitroni. Elektroni in pozitroni so podobne mase, vendar so njihovi električni naboji nasproti drug drugemu. (Elektroni so negativno nabiti, pozitroni so pozitivno nabiti). Beta sevanje lahko prehaja skozi zrak do nekaj metrov in lahko prodre skozi kožo. Vendar se lahko beta sevanje ustavi s plastiko ali papirjem.

Gama sevanje

Gama sevanje je vrsta ionizirajočega sevanja. Označuje ga γ. Je nekakšno prodorno sevanje. To pomeni, da lahko prodre v večino materialov. To sevanje sestavljajo fotoni z visoko energijo. Viri gama sevanja obsegajo radioaktivni razpad radioaktivnih elementov, nevihte, laboratorijske vire itd. Valovna dolžina tega sevanja je manjša od 10 picometrov.


Slika 1: Penetracija materialov z alfa, beta in gama sevanjem

X-ray

X-ali X-sevanje je vrsta ionizirajočega sevanja, ki lahko prodre skozi nekatere materiale. Toda moč penetracije je manjša od moči gama sevanja. Ti žarki se uporabljajo za pridobivanje rentgenskih rentgenskih slik v medicinskih znanostih. Valovna dolžina X sevanja je 0,01 do 10 nm.

UV svetloba

UV svetloba ali ultravijolična svetloba je vrsta neionizirajočega sevanja. Čeprav je neionizirajoče sevanje, je rakotvorno, ko je koža in oko izpostavljena UV svetlobi, saj lahko to sevanje povzroči oksidacijo in mutacije v tkivih. Razpon valovnih dolžin je od 10 nm do 400 nm.

Vidna svetloba

Valovna dolžina vidne svetlobe je v območju 380–750 nm. To sevanje je vidno človeškemu očesu. Kar dobimo kot sončno svetlobo, je sevanje vidne svetlobe.

Kaj je emisija

Emisija je proizvodnja in odvajanje nečesa, zlasti plina ali sevanja. Zato se lahko emisije nanašajo na emisijo kemične spojine, emisije elektromagnetnega sevanja itd.

Ko se upošteva emisija kemične spojine, je kemična spojina plin. Ta plin je produkt določene kemične reakcije. Plini se pogosto oddajajo iz avtomobilov, tovarn itd. Večina teh plinov je onesnaževalcev zraka. Nekateri primeri vključujejo ogljikov dioksid (CO2), žveplove okside, dušikove okside, ogljikov monoksid, hlapne organske spojine itd.


Slika 2: Širjenje elektromagnetnega vala

Ob upoštevanju emisije elektromagnetnega sevanja se sevanje oddaja v obliki fotonov. Elektromagnetno sevanje nastane, ko se z električnim poljem pospeši nabite subatomske delce. Posledica tega je gibanje subatomskega delca. To gibanje povzroči nastanek električnih in magnetnih valov, ki so pravokotni drug na drugega. Ta kombinacija je tisto, kar imenujemo elektromagnetni val. Energijo teh valov nosi energijski svežnji, imenovani fotoni, ki imajo ničelno maso.

Teh emisij je veliko. Emisijski spektri atomov na primer podajajo podrobnosti, potrebne za razumevanje atomske strukture. Druge vrste sevanja vključujejo UV sevanje, vidno svetlobo, sevanje gama, sevanje X itd.

Ob upoštevanju emisije delcev radioaktivni materiali med radioaktivnim razpadom oddajajo delce. Ti delci se oddajajo v obliki sevanja. Emisije delcev so lahko alfa delci, beta delci, gama delci itd.

Razlika med sevanjem in emisijami

Opredelitev

Sevanje: Sevanje je emisija energije kot elektromagnetnih valov ali kot gibajočih se subatomskih delcev, predvsem visokoenergetskih delcev, ki povzročajo ionizacijo.

Emisija: Emisija je proizvodnja in odvajanje nečesa, zlasti plina ali sevanja.

Proces

Sevanje: Sevanje je proces gibanja tega, kar se oddaja skozi prostor ali material.

Emisija: Emisija je proizvodnja in sproščanje nečesa.

Različni obrazci

Sevanje: Različne oblike sevanja vključujejo sevanje gama, alfa sevanje, beta sevanje, rentgenski žarki, vidna svetloba itd.

Emisija: Različne oblike emisij vključujejo emisije plinov, sevalne emisije itd.

Viri

Sevanje: Viri sevanja vključujejo radioaktivni razpad radioaktivnih elementov, nevihte, laboratorijske vire itd.

Emisija: Viri emisij so avtomobili, tovarne, radioaktivni elementi itd.

Zaključek

Sevanje je emisija elektromagnetnih valov. Toda emisija je lahko elektromagnetna valovanja, delci ali plini. Glavna razlika med sevanjem in emisijami je, da je sevanje proces prenašanja emisij, medtem ko je emisija proces nastajanja in sproščanja nečesa.

Reference:

1. "Kaj je sevanje". - Svetovno jedrsko združenje,