Razlika med temo in motivom - Razlika Med

Razlika med temo in motivom

Glavna razlika - tema proti Motifu

Tema in motiv sta dva literarna pojma, ki ju mnogi pogosto zamenjujejo. Tema je glavna ideja ali osrednje sporočilo, ki ga prenašamo skozi literarno delo. Motiv je ponavljajoča se ideja, podoba ali element, ki ima simbolno vrednost. The glavna razlika med temo in motivom je to tema je abstraktna ker motiv je konkreten.

Kaj je tema

Tema je osrednji koncept ali osnovno sporočilo, ki se prenaša prek pisanja. Knjiga lahko vsebuje več tem; osrednja tema, ki jo lahko najdemo kot ponavljajočo se idejo skozi zgodbo in manjše teme. Tema pogosto ni neposredno izražena v besedilu; samo implicitno. Bralci morajo besedilo temeljito prebrati in razumeti. V literarni teoriji je tema razdeljena na dve podpodročji: tematski koncept in tematska izjava.Tematski koncept se nanaša na temo, ki jo razumejo bralci, medtem ko se tematska izjava nanaša na temo, ki je namenjena pisateljem. Ti dve kategoriji pomenita, da se razumevanje teme razlikuje glede na različne bralce.

Teme so univerzalne; lahko jih vzamemo iz knjige in jih lahko uporabimo v drugih knjigah. Zato lahko isto temo vidimo v različnih knjigah. Tema se lahko izrazi tudi z eno ali dvema besedama.

Tema se lahko vzame iz besedila in uporabi za druga besedila; tako se šteje, da je tema univerzalna. Tema se lahko izrazi v enem stavku; včasih se lahko izrazi le z eno besedo. Spodaj so navedeni nekateri primeri tem v literaturi.

Ljubezen - Romeo in Julija s Shakespearom, ponosom in predsodki Jane Austen

Maščevanje - Hamlet Shakespeare, grof Monte Cristo, Alexander Dumas

Zločin in skrivnost - Umor v Rue Morgue, Edgar Allan Poe, Bleak House Charlesa Dickensa, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, in Murder on the Orient Express, Agatha Christi, itd.


Kaj je Motif

Motiv je ponavljajoči se element, ideja ali koncept, ki ima v besedilu simbolično vrednost. Ponovitev tega elementa pomaga bodisi izrecno kot implicitno poudariti nekatere točke bralcu, kar pisatelj meni, da je pomemben za zgodbo. Pomaga tudi pri ustvarjanju drugih literarnih elementov, kot so tema ali razpoloženje. Analiziranje motivov v literarnem delu vodi do globljega razumevanja dela.

Motiv je pogosto predstavljen kot slika, zvok, dejanje ali druga figura v literarnem besedilu. Zelena luč v F. Scott Fitzgerald's Veliki Gatsby, flavta v igri Arthurja Millerja Smrt prodajalca so primeri motivov v literaturi. Zelena svetloba predstavlja sanje in prihodnost Veliki Gatsby medtem ko je flavta v. t Smrt prodajalca simbolizira podeželske in idilične predstave.


Razlika med temo in motivom

Opredelitev

Tema je temeljni koncept ali osnovno sporočilo, ki se prenaša prek pisanja.

Motiv je ponavljajoči se element, ideja ali koncept, ki ima v besedilu simbolično vrednost.

Izrecno

Tema besedilo ni izrecno navedeno.

Motiv je pogosto izrecno navedeno z uporabo ponavljanja.

Povzetek proti betonu

Tema je abstrakten.

Motiv je konkreten.