Razlika med tezo in hipotezo - Razlika Med

Razlika med tezo in hipotezo

Glavna razlika - teza in hipoteza

Teza in hipoteza sta dve splošni pojmi, ki se pogosto pojavljata v raziskavah. Hipoteza je logični predlog, ki temelji na obstoječem znanju, ki služi kot izhodišče za preiskavo. Teza je izjava, ki je predstavljena kot premisa, ki jo je treba ohraniti ali dokazati. Glavna razlika med tezo in hipotezo je v tem Teza se nahaja v vseh raziskavah, medtem ko hipoteza najdemo predvsem v eksperimentalnih kvantitativnih raziskavah.

Ta članek pojasnjuje,

1. Kaj je teza?
- Definicija, lastnosti, funkcija

2. Kaj je hipoteza?
- Definicija, lastnosti, funkcija

3. Kakšna je razlika med tezo in hipotezo?


Kaj je teza

Besedna teza ima v raziskovalni raziskavi dva pomena. Diplomsko delo se lahko sklicuje na disertacijo ali izjavo o diplomski nalogi. Teza ali disertacija je dolg esej ali dokument, ki je sestavljen iz raziskave. Teza se lahko sklicuje tudi na teorijo ali izjavo, ki se uporablja kot premisa, ki jo je treba ohraniti ali dokazati.

Izjava teze v raziskovalnem članku je stavek na začetku prispevka, ki predstavlja glavni argument prispevka. Preostali del dokumenta se bo zbral, organiziral in predstavil dokaze v podporo tej trditvi. Izjava teze bo v bistvu predstavila temo prispevka in nakazala, kakšno stališče bo raziskovalec sprejel v zvezi s to temo. Izjava teze je na splošno na koncu prvega odstavka (uvodni odstavek) prispevka.


Kaj je hipoteza

Hipoteza je logična predpostavka, ki temelji na razpoložljivih dokazih. Hipoteza je definirana kot »predpostavka ali predlagana razlaga na podlagi omejenih dokazov kot izhodišče za nadaljnjo preiskavo« v Oxfordskem slovarju in kot »ideja ali teorija, ki ni dokazana, ampak vodi v nadaljnjo študijo ali razpravo«. slovarju Merriam-Webster. S preprostimi besedami je izobražena ugibanja, ki niso dokazana s konkretnimi znanstvenimi dokazi. Ko je znanstveno preizkušen in dokazan, postane teorija. Vendar pa je pomembno omeniti, da je hipoteza lahko natančna ali netočna.

Hipoteze se večinoma uporabljajo v poskusih in raziskavah. Vendar se hipoteze ne uporabljajo v vsaki raziskovalni študiji. Večinoma se uporabljajo v kvantitativnih raziskovalnih študijah, ki se ukvarjajo z eksperimenti. Hipoteze se pogosto uporabljajo za testiranje določenega modela ali teorije. Uporabiti jih je mogoče le, če ima raziskovalec dovolj znanja o predmetu, saj hipoteze vedno temeljijo na obstoječem znanju. Ko je hipoteza zgrajena, lahko raziskovalec najde in analizira podatke ter jih uporabi za dokazovanje ali ovrženje hipoteze.


Razlika med tezo in hipotezo

Opredelitev

Teza: Teza je »trditev ali teorija, ki je predstavljena kot premisa, ki jo je treba ohraniti ali dokazati« ali »dolg esej ali disertacija, ki vključuje osebne raziskave, ki jih je napisal kandidat za univerzitetno diplomo« (slovar Oxford).

Hipoteza: Hipoteza je »predpostavka ali predlagana razlaga na podlagi omejenih dokazov kot izhodišče za nadaljnje preiskave« (slovar Oxford).

Uporaba

Teza: Izjava teze je na voljo v vseh raziskovalnih prispevkih.

Hipoteza: Hipoteze se običajno najdejo v eksperimentalnih kvantitativnih raziskovalnih študijah.

Vsebina

Teza: Izjava teze lahko pojasni hipotezo in kako jo raziskovalec namerava podpreti.

Hipoteza: Hipoteza je izobražena ugibanje, ki temelji na obstoječem znanju.

Vljudnost slike:

"Magistrsko delo"