Razlika med valenco in valenčnimi elektroni - Razlika Med

Razlika med valenco in valenčnimi elektroni

Glavna razlika - Valenca proti Valenskem elektronu

Čeprav sta oba izraza, Valency in Valence Electrons, zelo tesno povezana, obstajajo subtilne razlike med njima. "Valenca" je po svojem literarnem pomenu v kemiji povezana z zmogljivostjo. V kemičnem smislu je valenca elementa število vezi, ki jih lahko oblikuje. Valenčni elektroni so elektroni, ki so na voljo za sodelovanje pri tem vezanju. Zato glavna razlika med valenco in valenčnimi elektroni je to Valenca je število vezi, ki jih lahko oblikuje atom ali element ker valenčni elektroni so elektroni, ki sodelujejo v tem vezju.             

Kaj je Valency

V skladu z definicijo IUPAC je valenca "največje število enovalentnih atomov (prvotno atomov vodika ali klora), ki se lahko kombinirajo z atomom obravnavanega elementa ali z fragmentom ali za katerega se lahko atom tega elementa nadomesti . Pomembno je opozoriti na dejstvo, da se tukaj obravnavajo enovalentni atomi, saj bi se združili z enim elektronom naenkrat. Če pa se za ta namen uporabi element, kot je kisik, ki je dvovalentni atom, bo valenca enaka dvojni količini kisika, ki je sodelovala pri tvorbi vezi.

Valenčni diagram spojine bi pokazal povezljivost atomov v črtah in to ne bi nujno predstavljalo para deljenih elektronov. Koncept valence je vodil do sodobnih teorij, povezanih s kemijskimi vezmi, kot so; Valence Bond Theory, Lewisove strukture, teorija molekularnih orbitalov in teorija valovanja elektronskega para valenčne skorje. Elementi glavne skupine navadno kažejo eno valenco, medtem ko so prehodne kovine znane po več valencah.


Teorija valentnih vezi: dve p-orbitali, ki tvorita π-vez.

Kaj so Valenčni elektroni

Valenčni elektroni so elektroni, ki sodelujejo pri nastajanju vezi. Običajno se nahajajo v zunanji lupini elementov glavne skupine in so lahko celo v zaprtih lupinah prehodnih kovin, ker imajo več valenc. Prav tako so valentni elektroni, ki določajo kemijske značilnosti vsakega elementa, in so združeni v stolpce periodne tabele na podlagi števila valentnih elektronov.

Atomi, ki imajo več ali več valentnih elektronov, kot je potrebno za tvorbo inertne elektronske konfiguracije elektronov, so zelo reaktivni v primerjavi z atomi, ki imajo v zunanji lupini več valentnih elektronov. Na primer, če mora element dati svoje elektrone, da doseže konfiguracijo elektronov žlahtnega plina, je lažje odstraniti enega ali dva elektrona, kot pa odstraniti več elektronov proti jedrski atrakciji. Enako velja, če je potrebno sprejeti elektrone, da bi dosegli konfiguracijo žlahtnega plina. V tem primeru je lažje sprejeti nekaj elektronov kot mnogi pod močnimi elektronegativnimi vplivi. Tudi, ko so valenčni elektroni v zunanji lupini elementa, lahko absorbirajo fotone energije in se vzburijo v višjo energetsko raven in podobno lahko sproščajo energijo in se znižajo na nižjo energetsko raven. V primeru oksidacije se lahko elektroni, ki absorbirajo zadostno količino energije, izločijo iz elementa zaradi velike količine kinetične energije.


Razlika med valenco in valenčnimi elektroni

Opredelitev

Valenca atom / element je število vezi, ki jih lahko oblikuje okoli njega.

Valenčni elektroni so na splošno v najbolj zunanji lupini elementa in sodelujejo pri oblikovanju kemičnih vezi.

Teorija

Valenca pojasnjuje nastanek vezi med atomi.

Valenčni elektroni so bolj povezane z elementarnim značajem.

Uporaba

Valenca je le koncept in ne vključuje elektronskih prehodov.

Valenčni elektroni aktivno sodeluje pri oblikovanju vezi in ustvarjanju atomskih ionov s svojo kemijo prehodov.

Vpliv na elemente prehodnih kovin

Prehodne kovine imajo lahko več valentnosti odvisno od elementa.

Število valenčni elektroni v prehodni kovini je izražena na točki upoštevanja, saj bo vsako stanje elementa imelo določeno število valentnih elektronov.


Vljudnost slike:

"Pi-Bond", Pi-bond.jpg: JoJanderivativno delo: Vladsinger (pogovor) - Pi-bond.jpg.