Razlika med jakostjo pridelka in natezno trdnostjo - Razlika Med

Razlika med jakostjo pridelka in natezno trdnostjo

Glavna razlika - trdnost pridelka v primerjavi z natezno trdnostjo

V inženirstvu materialov sta trdnost in natezna trdnost dve lastnosti, ki ju je mogoče uporabiti za karakterizacijo materiala. The glavna razlika med natezno trdnostjo in natezno trdnostjo meja tečenja je minimalna napetost, pod katero se material deformira trajno, medtem ko natezna trdnost opisuje največjo obremenitev, ki jo material lahko obravnava prej zlom.

Značilnosti stresa - deformacije materiala

Ko trdna snov ne doživlja nobenih zunanjih sil, vse molekule, ki sestavljajo material, vibrirajo okoli svojihravnotežne položaje. To je konfiguracija z najnižjo energijo za molekule, in če se odmaknejo od svojih ravnotežnih položajev, bodo molekule poskušale priti nazaj v svoje ravnotežne položaje. Tehnično, stres je meritev teh medmolekularnih sil. Če material ni pod pospeškom, morajo biti medmolekularne sile uravnotežene z zunanjimi silami, ki delujejo na material. Zato lahko z merjenjem zunanjih sil, ki delujejo na objekt, dobimo indikacijo stresa. Stres (