Kako adhezija vpliva na žive organizme - Razlika Med

Kako adhezija vpliva na žive organizme

Celice medsebojno delujejo in se vežejo na sosednje celice z adhezijo. Adhezija celic poteka prek specializiranih molekul, ki celice pripnejo v zunajcelični matriks. Adhezijo celic vzdržujejo adherenski spoji, tesni stiki itd. Celice so med seboj povezane s celičnimi adhezijami. Pri večceličnih organizmih to pomaga pri tvorbi tkiv. Adhezija celic omogoča tudi celično komunikacijo z olajšanjem celičnih signalnih poti. Poleg tega ima celična adhezija pomembno vlogo tudi med razvojem.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je adhezija
- Definicija, celične adhezijske molekule, vrste povezav
2. Kako adhezija vpliva na žive organizme
- Vloga celične adhezije

Ključni pojmi: Adhezija celic, celične adhezijske molekule, medcelična komunikacija, morfogeneza, tkiva


Kaj je adhezija

Adhezija celic je proces, s katerim celice tvorijo stik med seboj. V celično adhezijo sodelujejo posebni proteinski kompleksi. Adhezija celic se lahko pojavi na dva načina, bodisi preko neposrednega stika ali posrednega stika. Pri posrednem stiku se celice vežejo na zunajcelični matriks. Ekstracelularni matriks je gelno podoben matriks, ki ga tvorijo molekule, ki jih sproščajo celice. Glavna funkcija celične adhezije je povezovanje celic na različne načine, da se olajša transdukcija signala.

Molekule, ki sodelujejo v celični adheziji, se imenujejo celične adhezijske molekule. Štiri družine celičnih adhezijskih molekul so integrini, kadherini, selektini in imunoglobulini (Ig). Vezava med celicnimi adhezijskimi molekulami omogoca tvorbo spojev, kot so adherens spoji, tesni spoji, vrzel spoji in signala sklicevanje spoji.

  1. Adherens spoji - Adheran spoji krepijo stik med celicami.
  2. Tesni spoji - tesni spoji zapečatijo vrzeli med celicami.
  3. Gap spoji - Gap spoji povezujejo citoplazmo sosednjih celic.
  4. Signal-zanašanje križišča - Signal-zanašanje križanja se pojavijo v sinapsah živčnega sistema.

Vrste celičnih stikov so prikazane v slika 1.


Slika 1: Povezave celic

Kako adhezija vpliva na žive organizme

Glavna funkcija celičnih adhezij je povezovanje celic skupaj.Zato ima celična adhezija pomembno vlogo pri večceličnih organizmih.

  1. Nastajanje tkiv - Celične adhezije omogočajo povezovanje skupine celic. Celice, ki so specializirane za opravljanje določene funkcije, lahko združimo s celičnimi adhezijami. Zato lahko celice v tkivu delujejo kot enota.
  2. Medcelična komunikacija - Celične adhezije omogočajo celično signalizacijo med celicami določenega tkiva s prenašanjem signalnih molekul iz ene celice v drugo prek celičnih stikov.
  3. Morfogeneza - Celična adhezija igra ključno vlogo pri morfogenezi. Adhezija celic omogoča migracijo signalnih molekul in drugih citoplazmatskih determinant iz ene celice v drugo.

Zaključek

Adhezija celic je vezava celic skupaj. To omogoča, da celice v tkivu delujejo kot enota. Celične adhezije omogočajo migraciji signalnih molekul med celicami v tkivu. Celična adhezija igra pomembno vlogo tudi pri morfogenezi.

Sklic:

1. Alberts, Bruce. »Adhezija celičnih celic«.Molekularna biologija celice. 4. izdaja., Ameriška Nacionalna medicinska knjižnica, 1. januar 1970,