Kako izračunati kinetično energijo

V tem članku bomo pogledali, kako izračunati kinetično energijo. Kinetična energija je energija, ki jo ima objekt zaradi vojega gibanja in je odvina od hitroti in mae objekta. mer gibanja telea ne vpl

Kako izračunati kinetično energijo

Vsebina:

V tem članku bomo pogledali, kako izračunati kinetično energijo. Kinetična energija je energija, ki jo ima objekt zaradi svojega gibanja in je odvisna od hitrosti in mase objekta. Smer gibanja telesa ne vpliva na kinetično energijo. Za gibajoče telo je kinetična energija opredeljena kot neto delo, ki ga je treba opraviti, da bi telo pospešilo njegovo hitrost od počitka. Predpostavimo, da se predmet pospeši iz mirovanja s konstantno neto silo. V tem primeru je pospešek konstanten in lahko uporabimo enačbe gibanja.

Če je kinetična energija telesa po pospešku