Kako razviti ključne kazalnike uspešnosti

Znanje, kako razviti ključne kazalnike upešnoti, je zelo dragoceno, aj e ključni kazalniki upešnoti (KPI) ali ključni kazalci upeha (KI) uporabljajo za merjenje upešnoti organizacije glede na njihove

Kako razviti ključne kazalnike uspešnosti

Vsebina:

Znanje, kako razviti ključne kazalnike uspešnosti, je zelo dragoceno, saj se ključni kazalniki uspešnosti (KPI) ali ključni kazalci uspeha (KSI) uporabljajo za merjenje uspešnosti organizacije glede na njihove končne cilje. Ključni kazalniki uspešnosti so merljive meritve, ki odražajo kritične dejavnike uspeha organizacije. KPI se razlikuje glede na cilje organizacije. Primeri KPI so:

• V zdravstvenem varstvu število bolnikov, ki čakajo več kot eno uro na urgentni enoti.

• Na univerzi stopnja diplomiranja njenih študentov.

• V oddelku za pomoč strankam se odstotek klicev strank odzove v eni uri.

• V organizaciji za socialne storitve je bilo med letom podprto število strank.

Ključni kazalniki uspešnosti morajo odražati cilje organizacije, morajo biti ključni za njen uspeh in morajo biti merljivi. KPI-ji so dolgoročni poudarek. KPI merijo uspešnost tudi s primerjavo rezultatov s standardi ali z drugimi organizacijami v isti panogi. To je koristno za organizacije, da prepoznajo področja, ki zahtevajo nadaljnje izboljšave, in tudi za premostitev vrzeli med trenutno in želeno stopnjo uspešnosti.

Metoda za razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti

V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključno opredeliti najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na poslovne rezultate. Da bi izbrali najpomembnejše dejavnike za uspeh poslovanja, je pomembno, da dobimo podporo zaposlenih, dobaviteljev in kupcev.
Ta postopek je mogoče razložiti v naslednjih korakih:

Korak 1

Sprva je treba opredeliti pričakovane rezultate organizacije. Zato določite jasne cilje, ki odražajo vizijo na različnih področjih podjetja, kot so upravljanje premoženja, prihodki in dobiček itd. Preglejte poslovne cilje organizacije in jih uporabite za želene rezultate. Pričakovani rezultat mora biti bolj specifičen. Na primer, podjetje, ki bo v enem letu prodalo 20 milijonov dolarjev, bo morda želelo doseči cilj prodaje v višini 25 milijonov dolarjev v enem letu. Cilj doseganja prihodkov od prodaje v višini 25 milijonov USD je bolj specifičen.

2. korak

Razporedite cilje v posebne cilje. Določite zahteve in dejavnosti, ki so potrebne za doseganje teh ciljev. Pripravite diagram poteka, da presodite procese, ki so potrebni za dosego zastavljenih ciljev.

3. korak

Opredelite trenutno stopnjo napredka podjetja. Ključni kazalniki uspešnosti delujejo skupaj z določenimi dejavnostmi podjetja. Zato je pri razvoju kazalnikov za prihodnje dejavnosti potrebno razumevanje tega, kar se je že zgodilo ali je v postopku. Če je cilj podjetja doseči prodajo v višini 25 milijonov dolarjev na leto in trenutno ustvarja 20 milijonov dolarjev prodaje v enem letu, je družba dosegla 80% svojega cilja.

4. korak

Določite odstotek sprememb, ki se je zgodil znotraj vsakega področja pregleda. To bo omogočilo ustvarjanje učinkovitejših ciljev za prihodnost. Nazadnje je treba določiti pogostost pregleda teh kazalnikov.

Ključne točke

• KPI se uporabljajo za merjenje uspešnosti poslovne organizacije.
• KPI se razlikujejo glede na cilje organizacij.
• KPI-je je mogoče razvrstiti v KPI prodaje, KPI-je za trženje, finančne kazalnike uspešnosti itd.
• KPI morajo biti SMART; merljivi, dosegljivi, povezani in časovno omejeni.
• KPI se uporabljajo za zmanjšanje vrzeli trenutne ravni uspešnosti in želene ravni uspešnosti organizacije.