Kako najti glasnost cilindra - Razlika Med

Kako najti glasnost cilindra

Cilinder - definicija

Cilinder je ena od osnovnih oblik stožcev, ki jih najdemo v geometriji, in njene lastnosti so bile znane že tisoče let. V splošnem je valj definiran kot niz točk, ki leži na konstantni razdalji od segmenta črte, kjer je odsek črte znan kot os valja.

V širšem pomenu lahko cilinder definiramo kot ukrivljeno površino, ki jo tvori odsek črte, ki je vzporeden z drugim odsekom, ko potuje po poti, ki je določena z neko geometrijsko enačbo. Ta definicija omogoča vključitev več drugih vrst valjev, da se ustvari družina valjev. Če je prečni prerez elipsa, je valjak eliptični valj. Če je prerez parabola ali hiperbola, se imenuje parabolični in hiperbolični valji.


 

Krožni valj se lahko šteje kot omejevalni primer n-obojenih prizm, kjer n doseže neskončnost.

Na splošno zgoraj opisana fiksna linija služi kot os cilindra in vsaka od ravnih površin se imenuje osnove. Pravokotna razdalja med bazami je znana kot višina valja.

 

Uporaba formule za iskanje prostornine cilindra


Za splošni cilinder z osnovno površino A in višino h je prostornina jeklenke izražena s formulo: t

Vvalj= Ah

Če je cilinder krožnega prereza, se enačba zmanjša na

V = πr2 h

kjer je r polmer. Tudi če oblike valjev niso pravilne, tj. Baze valjev ne tvorijo pravih kotov z ukrivljeno površino, zgoraj navedene enačbe držijo.

Da bi našli volumen valja, moramo vedeti dve stvari,

  • Višina valja
  • Območje preseka -Če je cilinder krožnega prereza, je treba poznati radij. Za določitev območja eliptične ali parabolične ali hiperbolične površine so potrebne druge informacije za določitev območja in nadaljnji izračun.

Izračunavanje prostornine cilindra - primeri

  • Notranji polmer cilindričnega vodnega rezervoarja je 3m. Če je voda napolnjena do višine 1,5 m, poiščite količino vode v rezervoarju.

Polmer podnožja je 3m, višina pa 1,5 m. Zato lahko z uporabo volumna valja dobimo količino vode v rezervoarju.

V = πr2 h = 3,14 × 32× 1,5 = 42,39 m3

  • Cilindrični rezervoar za gorivo ima premer 6m in dolžino 20m goriva, rezervoar je napolnjen le 80% svoje zmogljivosti. Če motor izprazni rezervoar za 1 uro in 40 minut, ugotovite povprečno hitrost prenosa črpalke.

Za določitev hitrosti prenosa črpalke je treba določiti celotno izčrpano prostornino. Zato je potrebno izračunati prostornino rezervoarja. Ker je premer dan, lahko določimo polmer po formuli D = 2r. Polmer je 3m. Uporabimo prostornino valjevne formule, ki jo imamo

V = πr2 h = 3,14 × 32× 20 = 565,2 m3

Prostornina goriva v notranjosti je le 80 od skupne prostornine in je bilo potrebno 100 minut, da se posoda izprazni, pri čemer je volumski pretok