Kaj so tri vrste jedrskega sevanja - Razlika Med

Kaj so tri vrste jedrskega sevanja

Jedrsko sevanje se nanaša na procese, pri katerih nestabilna jedra postanejo bolj stabilna z oddajanjem energetskih delcev. Tri vrste jedrskega sevanja se nanašajo na alfa, beta in gama sevanje. Da bi postalo stabilno, lahko jedro oddaja alfa delce (jedro helija) ali beta delce (elektron ali pozitron). Pogosto tako izgubimo delce tako, da zapustimo jedrorazburjeno stanje. Nato jedro sprošča odvečno energijo v obliki fotona gama žarkov.

Uvod

Snov je na koncu sestavljena iz atomov. Atomi so nato sestavljeni iz protonov, nevtroni in elektronov. Protoni so pozitivno nabiti in elektroni so negativno nabiti. Nevtroni se ne polnijo. Protoni in nevtroni se nahajajo znotraj. Tjedro atomov, in protoni in nevtroni so skupaj imenovaninukleonov. Elektroni najdemo v območju okoli jedra, ki je veliko večje od velikosti samega jedra. Pri nevtralnih atomih je število protonov enako številu elektronov. Pri nevtralnih atomih se pozitivni in negativni naboji medsebojno prekinejo, kar daje ničelni neto naboj.


Struktura atoma - v osrednji regiji najdemo nukleone. V sivi regiji lahko najdemo elektron.

Lastnosti protonov, nevtronov in elektronov

Delci Razvrstitev delcev Masa Obtožiti
Proton (