Kaj je indeks cen življenjskih potrebščin

Indek cen življenjkih potrebščin (CPI) je vključujoč tatitični ukrep, ki e uporablja pri ocenjevanju potencialnih prememb cen v košarici blaga in toritev, ki predtavlja izdatke za porabo v danem gopo

Kaj je indeks cen življenjskih potrebščin

Vsebina:

Indeks cen življenjskih potrebščin

Indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) je vključujoč statistični ukrep, ki se uporablja pri ocenjevanju potencialnih sprememb cen v košarici blaga in storitev, ki predstavlja izdatke za porabo v danem gospodarstvu. Ta ukrep običajno izračunavajo nacionalne statistične agencije na letni ravni in preučuje tehtano povprečno ceno izbranega vzorca potrošniškega blaga, kot so prehrambeni izdelki, sanitarni predmeti, kot tudi storitve, kot so zdravstvene storitve in prevozne storitve.Izračun CPI je celovit proces, saj vključuje različne kategorije in podkategorije za razvrščanje dobrin in storitev na različne podlage. Več podindeksov se izračuna na podlagi pridobljenih informacij o cenah, ti podindeksi pa se združijo z uporabo ustreznih uteži, da se doseže skupni CPI gospodarstva za določeno obdobje.

Kaj je namen indeksa cen življenjskih potrebščin


CPI je koristen ukrep za določitev različnih ekonomskih ukrepov. Letna odstotna sprememba indeksa cen življenjskih potrebščin nakazuje, na kakšni ravni so se cene reprezentativne košarice porabljenih proizvodov v letu dni povečale, kar je letna stopnja inflacije. Poleg tega CPI določenega gospodarstva daje idejo o življenjskih stroških in obstoječih življenjskih pogojih prebivalstva. Druga uporaba CPI je ta, da se lahko uporabi kot deflator finančnih razsežnosti, kot so plače, plače, da bi dosegli spremembe realnih vrednosti, po odpravi vpliva inflacije.

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin (HICP) so znani kot niz cenovnih indeksov, ki kažejo inflacijo v Evropski uniji, ki se akumulira po posebnih standardih, ki so bili usklajeni v državah Evropske unije. To se uporablja kot ključna konvergenčna merila in ključni ukrep za spremljanje cenovne stabilnosti euroobmočja. Izračun tega indeksa zajema iste kategorije blaga, ki spadajo pod nacionalni CPI, pa tudi izdatke za zdravje, zaščito in socialne storitve ljudi, ki prebivajo na ozemlju EU. Evropska centralna banka je pristojni organ za vzdrževanje gospodarske in cenovne stabilnosti v Evropski uniji, tako da HCPI kot ukrep inflacije olajša določitev inflacijskih ciljev Evropski centralni banki.


 

Zgodovinski indeks cen življenjskih potrebščin

Zgodovinski indeks cen življenjskih potrebščin je sklop statističnih podatkov o CPI, ki ga je zagotovil Urad za statistiko dela za preteklo obdobje, izračunan na mesečni osnovi. Zgodovino CPI, vključno z mesečno zgodovino ključnih CPI, proizvaja ta agencija, da bi poudarila zgodovinski učinek CPI na različnih področjih gospodarstva. Ti zgodovinski CPI-ji se ne spremenijo, ko so dostopni javnosti, vendar se lahko občasno spremenijo, ko se ugotovi, da je prišlo do nekaterih napak pri zbiranju in obdelavi podatkov. Zgodovinski CPI je mogoče najti tudi v mestnih mestih, pa tudi v produktnih cenah, da bi olajšali različne raziskave in ekonomske odločitve.

 

Fotografije osebe: