Kaj je forenzično računovodstvo

V odobnem konkurenčnem polovnem okolju igra forenzično računovodtvo ključno vlogo v polovnih organizacijah. Forenzično računovodtvo e lahko obravnava kot veja računovodtva, ki e pogoto uporablja v kaz

Kaj je forenzično računovodstvo

Vsebina:

V sodobnem konkurenčnem poslovnem okolju igra forenzično računovodstvo ključno vlogo v poslovnih organizacijah. Forenzično računovodstvo se lahko obravnava kot veja računovodstva, ki se pogosto uporablja v kazenskih preiskavah na področju računovodstva. V tem članku je koncept forenzičnega računovodstva podrobneje pojasnjen.

Forenzično računovodstvo

Kot je navedeno v slovarju Oxford Dictionary, forenzično računovodstvo pomeni uporabo različnih veščin za preiskovanje goljufivih praks in pripravo računovodskih izkazov za uporabo pravnih dejanj. Forenzično računovodstvo pojasnjuje načine uporabe računovodskih veščin za preiskovanje nezakonitih in goljufivih računovodskih praks ter za analizo računovodskih izkazov za pravno ukrepanje. Forenzično računovodstvo se lahko imenuje tudi finančna forenzika. Forenzična pomeni ustreznost, da se zahtevajo pravni ukrepi. Obstajajo posebne vrste ljudi, ki so znani kot forenzičnih računovodij ali forenzični revizorji pri ugotavljanju dokazov in zagotavljanju računovodske analize, da jo predloži sodišču. Trenutno ima skoraj vsako računovodsko podjetje, ne glede na velikost, specializirane forenzične računovodske službe. Ti forenzični računovodje so specializirani za različna področja, kot so zavarovalni zahtevki, goljufije, revizije licenčnin, zahtevki za osebne poškodbe in gradnja. Forenzični računovodje obračunavajo kazniva dejanja, ki jih je mogoče opredeliti kot kazniva dejanja zoper premoženje.

Posli, ki se nanašajo na forenzično računovodstvo, se lahko razvrstijo v več kategorij, kot sledi:

• Izračuni, povezani s škodo v gospodarstvu. Za npr. kršitev pogodbe
• Spori po prevzemu tudi kršitve jamstev ali zaslužkov
• Zaradi insolventnosti, reorganizacije in stečaja
• goljufije z vrednostnimi papirji in vrednotenje podjetij
• E-odkritje ali računalniška forenzika

Da bi se vključili v forenzično računovodstvo, so potrebne različne vrste kompetenc, kot so preiskovalna znanja, strokovne računovodske sposobnosti, analitične spretnosti, pa tudi znanje v zvezi z informacijsko tehnologijo, statistiko itd. dokazov za dokazovanje primerov. Čeprav se vloga forenzičnega računovodje razlikuje od primera do primera, je mogoče na štirih področjih v glavnem poudariti, da je treba opraviti svojo službo. Lahko,

  1. Zgradite temelj za primer in preglejte vse dokumente na stopnji odkritja, da bi pomagali oblikovati okvir in izbrati najpomembnejše informacije.
  2. Izvajanje intervjujev za zbiranje informacij ali raziskave za zbiranje več podrobnosti ali dokazov v zvezi s primerom.
  3. Z uporabo strokovnega znanja znanje in veščine analizirajo zbrane informacije s podpornimi dokumenti.
  4. Pripravite poročilo z vsemi podatki, zbranimi za preiskavo, z vsemi dokazi.

Poleg primerov, povezanih s poslovanjem, se služba forenzičnega računovodje uporablja za reševanje osebnih problemov, kot je razpustitev zakonske zveze. Forenzično računovodstvo je zato uporabno področje, ki ga lahko uporabimo pri reševanju problemov.