Kaj je kinematika v fiziki - Razlika Med

Kaj je kinematika v fiziki

Opredelitev kinematike

Kinematika v fiziki je proučevanje gibanja delcev ali sistemov delcev, ne da bi upoštevali mase delcev ali sile, ki povzročajo njihovo gibanje.

Proučevanje količin, kot so premik, hitrost in pospešek, spadajo v področje kinematike v fiziki.

Kaj je premestitev

Premik meri razliko med začetnim in končnim položajem delca. Če je vektor položaja začetnega položaja delca,