Kakšna je razlika med razmerjem in funkcijo

The glavna razlika med relacijo in funkcijo je to relacija je tabela v relacijki podatkovni bazi, medtem ko je funkcija niz tavkov za izvajanje določene naloge v programu.

Kakšna je razlika med razmerjem in funkcijo

Vsebina:

The glavna razlika med relacijo in funkcijo je to relacija je tabela v relacijski podatkovni bazi, medtem ko je funkcija niz stavkov za izvajanje določene naloge v programu.

Tabela v sistemu relacijske baze podatkov se imenuje relacija. Uporabnik lahko oblikuje več tabel ali odnosov v eni bazi podatkov. Lahko izvede normalizacijo na tabelah, da zmanjša redundanco podatkov. Poleg tega lahko uporabi SQL za pridobivanje in manipulacijo podatkov v teh odnosih. V nasprotju s tem je funkcija skupina izjav, ki opravljajo nalogo v programu. V enem programu je lahko ena ali več funkcij.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je razmerje
- Opredelitev, delovanje
2. Kaj je funkcija
- Opredelitev, delovanje
3. Kakšna je razlika med razmerjem in funkcijo
- Primerjava ključnih razlik

Ključni pogoji

Funkcija, relacija, relacijska baza podatkov, SQL


Kaj je razmerje

Baza podatkov je zbirka sorodnih podatkov, ki pomagajo pri organizaciji podatkov. DBMS (Database Management System) je programska oprema, ki omogoča enostavno upravljanje in pridobivanje podatkov v podatkovnih bazah. Model baze podatkov opisuje logično zasnovo in strukturo baze podatkov. Poleg tega določa, kako shranjevati, dostopati in posodabljati podatke v DBMS. Najpogostejši model podatkovne baze je relacijski model, ki ga je uvedel E.F. Codd, uveden leta 1970.


Slika 1: Relacijski model

DBMS, ki uporablja relacijski model, je relacijski DBMS. Baze podatkov v RDBMS so relacijske baze podatkov. Podatke shrani v tabele. Te tabele so med seboj povezane in vsaka tabela ima vrstice in stolpce. Vrstica ali tuple predstavlja zapis, medtem ko stolpec predstavlja atribut. V zbirki podatkov o prodaji podjetja tabela odjemalcev vsebuje stolpce, kot so ime stranke, številka stika, mesto in e-pošta. Vsak zapis stranke je vrstica. Ta tabela je razmerje. Podobno je tabela v relacijski podatkovni bazi relacija.

Kaj je funkcija

Funkcija je niz stavkov za opravljanje določene naloge. Imenuje se tudi postopek ali metoda. Programer lahko glavni program razdeli na več funkcij in jih po potrebi pokliče. Zaradi tega je program bolj obvladljiv.

Poleg tega izboljšuje možnost ponovne uporabe kode. Vsaka funkcija ima ime, ki ga identificira. Vendar pa več funkcij ne more imeti istega imena. Funkcija ne sprejme nobenih parametrov ali več parametrov. Glede na vrnjeno vrednost ima vrsto vrnitve. Če ne vrne nobene vrednosti, je tip vrnitve neveljaven.

Spodaj si oglejte program.


Slika 2: Funkcija

V glavnem programu je objekt Scanner. V vrstici 10 in 11 lahko uporabnik poda vrednosti num1 in num2 spremenljivk. Te vrednosti se prenesejo na maksimalno funkcijo. Najde največje število med dvema številkama in vrne največjo vrednost. V glavnem programu rezultat spremenljivke shrani vrnjeno vrednost funkcije. Na koncu se rezultati prikažejo na zaslonu. Izhod je viden na levi strani programa. Uporabnik vnese vrednosti 50 in 40, največja vrednost 50 pa se prikaže na konzoli.

Razlika med razmerjem in funkcijo

Opredelitev

Odnos se nanaša na tabelo v relacijski bazi podatkov. V nasprotju s tem je funkcija enota kode, ki jo pogosto definira njena vloga v večji strukturi kode. Zato te definicije opisujejo glavno razliko med razmerjem in funkcijo.

Uporaba

Druga razlika med relacijo in funkcijo je v tem, da odnosi pomagajo shranjevati podatke v relacijski podatkovni bazi na organiziran način, medtem ko funkcije pomagajo narediti program vzdržljiv in berljiv.

Zaključek

Povezava in funkcija sta dva koncepta v sistemu relacijske baze podatkov. Glavna razlika med relacijo in funkcijo je v tem, da je relacija tabela v relacijski podatkovni bazi, medtem ko je funkcija niz izjav za izvajanje določene naloge v programu.

Sklic:

1. »Modeli podatkovne baze DBMS«. Modeli podatkovnih baz v DBMS | Študija,